EcoPeace Natural Seeds Network

Yes we need seeds!  Al sorts of seeds   'Seeds for the future!'As a not for profit initiative we organise special seeds.
Seeds are one of the basic foods and the basic in healthy foodproduction.

Seeds free van GMO, Natural produced, Local organised, Seeds for the future


Met enige regelmaat organiseren wij een zadenruilmarkt waar ook stekjes geruild en ontdekt kunnen worden.
De eerst volgende activiteit op dit gebied staat in de planning voor het voorjaar, zomer en herfst van 2017.
U kunt u opgeven voor inbreng, een plek of een aanvullend initiatief op de bijeenkomst.
Stuur uw naam, inbreng en wens aan; EcoVrede; ecovredeaarde@gmail.com

Zaden zijn een belangrijk deel van onze voeding.

Er zijn verschillende zaadinitiatieven in het land.  Wij richten ons specifiek op de regio. Particulieren, bedrijfjes, tuinen.
Wij nodigen u uit voor een rondleiding.

Andere initiatieven zijn;

Naast natuurlijk tal van bedrijfjes


Denk bij zaden ook aan:

Groente, fruit, graan, bomen en struiken met gebruiks- of eetbare waarde. Ook planten die in het water groeien.
Gezien de doorzettende klimaatverandering ook soorten uit overeenkomende of aangrenzende klimaatzones, 
als experimenteel en in diverse andere toepassingen. Denk ook aan enten, stekken en andere mogelijkheden.


Dit initiatief doen wij als onze bijdrage aan een leefbare samenleving met genoeg te eten voor iedereen!
Nu en in de toekomst. Met dit initiatief nodigen wij u ook uit om mee verantwoordelijkheid te nemen voor een beter 
leefbare samenleving waarin geld niet langer de centrale waarde is maar de natuur, de zaden en de mensen.

Wij nodigen u uit voor een rondleiding of om vrijwilliger te worden en zo ons werk te concretiseren.


Team EcoPeace of EcoVrede
ecovredeaarde@gmail.com