Ontwerp/ontwikkeling van uw locatie

Stichting EVS zorgt voor ontwerp en aanleg van locaties
Sinds 2009 zijn wij actief betrokken in de ontwikkeling van natuurwaarden, groene educatie, gastlessen op scholen en aspecten van groen in de stad. Wij doen ons werk als ANBI instelling uit de wens een praktische bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een gezonde samenleving. 

In dit kader faciliteren u graag in de ontwikkeling van:
-  Natuurtuinen, waaronder ook buurttuinen en eigen tuinen;
-  Onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen;
-  Voorbereiding, ontwerp, aanleg en onderhoud van Voedselbossen;
-  Aanleg en ontwikkeling van natuurgebieden;
-  Andere innovatieve projecten;
- Ook verzorgen wij materialen, tekeningen en beplantingsadviezen.

Verdere diensten:
- Wij kunnen u helpen in de voorfase van ontwerp en bepalen van de te gebruiken        
   elementen en materialen;
- Een aanleg- en beplantingsplan opstellen;
- Het begeleiden van groepsprocessen en het komen tot een gezamenlijk ontwerp;
- Het maken van een begroting;
- U wegwijs maken in relevante wet- en regelgeving;
- Wij kunnen betrokken worden in het onderhoud en de nazorg van uw locatie.

In elke groensituatie kunnen door ons worden begeleid en uitgevoerd. Ons criterium is wel dat er sprake is van blijvende en groeiende meerwaarde voor mens en samenleving. Graag maken wij met u een afspraak ter nadere kennismaking en een schets van contouren voor de nadere uitwerking van uw vraag.

Gebouwbeheer
Naast de bovengenoemde diensten willen we er ook op wijzen dit kunnen combineren met gebouwbeheer. Hiervoor hebben wij een ruime ervaring in het beheer van locaties. voor meer informatie zie onze website gebouwbeheer

Contact
- Neemt u per email contact met ons op en vertel uw wense
- Onze inbreng geeft een goed fundament aan uw initiatief

Stichting EcoVrede Nederland; 

Email: ecovredeaarde@gmail.com
Telefoon:  06 49 36 78 77
Kvk:  50879804