Het ontwerp

Het voedselbos de EcoVredeGaard is tot stand gekomen dankzij intensief werk van en overleg met organisatie Park Lingezegen en diverse mensen en instellingen.
Stichting van Akker naar Bos, Wageningen University en Universiteit Nijmegen hebben verschillende vormen van inbreng gegeven. Het proces werd deels begeleid door de organisatie 'Natuurlijke Landbouw Projecten en Advies'.

Het samenwerkingsverband gaf de mogelijkheid om vanuit verschillende inzichten een voedselbos te ontwerpen in een degelijk ontwikkelingstraject. Het voedselbos past goed in de hoofdstructuur (deelgebied "De Park") van Park Lingezegen.

Op de locatie zijn er unieke deelgebieden in ontwikkeling. Behalve dat er wordt ge-experimenteerd met nieuwe soorten die kunnen gedijen in het Nederlandse klimaat geeft de ontwikkeling ook uitstekend inzicht in de diversiteit en mogelijkheden van eetbare planten en mogelijke combinaties in het Nederlandse, veranderende klimaat (!). 

De EcoVredeGaard bestaat uit de volgende deelgebieden:


      
De deelgebieden