Initiatieven

De EcoVredeGaard geeft de mogelijkheden en ruimte voor het uitoefenen van initiatieven. Dit kunnen kleine initiatieven maar ook grote initiatieven zijn (projecten). Overigs wil het niet zeggen dat een klein initiatief minder waardevol kan zijn. Het kan namelijk zijn dat inzichten op kleine schaal juist op grote schaal van grote betekenis zijn. Wil je meer weten over een initiatief of wil je zelf een initiatief aandragen, dat kan! Ga dan op dinsdag naar de EcoVredeGaard toe. 


 

 

Initiatief: Kruiden met bladerdek


Initiatiefnemer: Sander
Type: initiatief
Uitleg: Nadat een deel van het voedselbos vrijgemaakt is van bodembedekkers worden de bladeren van dezelfde bodembedekkers over hetzelfde gedeelte uitgestrooid. Hierna wordt er een gewas geplaatst. Het voordeel is dat deze wijze het vocht veel beter vasthoud. Hetzelfde principe kan ook worden toegepast op de moestuintjes

 
De kruidentuin wordt eerst bedekt met een bladerdek


 Dit houd vocht vast

 

Initiatief: Rijst verbouwen


Initiatiefnemer: Gerrit
Type: initiatief
Uitleg: In het ondiepe deel van de poel wordt rijst gepland. De resultaten hiervan geven een eerste inzicht hoe rijst groeit in de EcoVredeGaard. Later wordt het initiatief uitgebreid naar de Sawah.