Het herstellen van het natuurlijk ecosysteem

Een van de taken die de EcoVredeGaard heeft is het in beeld brengen van de ontwikkeling ervan. Op de eerste foto wordt de beginsituatie van 16 maart 2016 weergegeven. Op de foto eronder wordt de huidige situatie weergegeven. Het laat zien hoe snel (en met een beetje hulp) er herstel te zien is.  

Over de EcoVredeGaard

De EcoVredeGaard is een voedselbos gecombineerd met traditionele boomgaard, een poel (met warmte gebied) en een project- en experimenteergebied. Het voedselbos zal bestaan uit verschillende eetbare planten, struiken en bomen. Deze zijn zo geplant dat ze optimaal gebruik maken van de zon, water en elkaars eigenschappen. De traditionele boomgaard versterkt het oorspronkelijke karakter van `De Park`(een kasteelgebied met boomgaarden). De poel met warmtegebied zal een plaats zijn voor eetbare waterplanten en planten die gedijen in een warmte klimaat. Het project- en experimenteergebied zal gebruikt worden als ruimte voor eigen initiatieven, wetenschappelijke- en educatieve activiteiten en startups. 


Ondersteuning in de zelfredzaamheid van mensen

De EcoVredeGaard is een plek in aanleg waar iedereen geïnspireerd en tot zichzelf kan komen (bijvoorbeeld na een heftig werkperiode). Een deel van de opbrengst in fruit, groente en noten wordt gebruikt voor het samenstellen van voedselpakketten voor wie dat nodig heeft.  

 

Doneren?

Wilt u ons goede werk ondersteunen? Elke vorm van ondersteuning in dit werk is welkom. Wij hebben een ANBI erkenning van de Belastingdienst zodat uw gift aan ons aftrekbaar is. 

 

Samenwerkingsverband

De EcovredeGaard werkt samen met Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN), de Cidergaard van Jan Westerlaken en de Santackergaerd. De vier gaarden behoren tot de Bongerdgroep en hebben gemeenschappelijke elementen als boomgaarden, heggen en poorten. Gezamenlijk laten wij verschillende invalshoeken en mogelijkheden zien in de aanleg en ontwikkeling van voedselbossen.Drone opnamen 
    
Om de ontwikkelen van de EcoVredeGaard zo goed mogelijk in beeld te krijgen wordt gebruik gemaakt van drone opnames. De laatste drone opname dateert van 23 mei 2017. 

Drone-opname 23 mei 2017


  Wilt u een rondleiding?

Wilt u meer weten over het voedselbos de EcoVredeGaard? Dat kan! EcoVrede geeft op verzoek elke dinsdag en donderdag een rondleiding. Een rondleiding kan op verzoek toegespitst worden op een specifieke doelgroep en niveau en kan ook heel praktisch van aard zijn. Op locatie bij u of bij ons. Een werkmiddag met rondleiding en cursus eventueel met koken in de op en lucht is mogelijk.

  
  De EcoVredeGaard zoekt vrijwilligers

EcoVrede is altijd op zoek naar vrijwilligers voor de verdere ontwikkeling van het voedselbos de EcoVredeGaard en andere locaties!

Ben je zo iemand die praktisch of juist theoretisch goed is? Neem dan contact met ons op. We gaan dan kijken hoe jouw ideeën en inbreng uitvoerbaar kunnen worden gemaakt in onze ontwikkelingen. Werkzaamheden worden elke maandag, dinsdag en donderdag uitgevoerd. Op andere dagen in overleg. Denk aan stage, dagbesteding, onderzoek, in de frisse lucht zijn, leren, helpen, inventariseren, aanleggen en gezond worden. Leren samenwerken en leren van de natuur is onze insteek. Werken aan een gezonde samenleving met de groei van zelfinzicht. 


EcoVrede; Aequor erkenning als organisatie werkzaam in het groen
                                                
EcoVredeGaard;  Natuurontwikkeling en biodiversiteit toename met als resultaat gezonde voeding voor mens en dier. Tevens het stimuleren en mogelijk maken van een toename van de biodiversiteit en innovatie in nieuwe benaderingen van mens en natuur.

Mail ons gerustecovredeaarde@gmail.com

U kunt ons ook vinden via: Linkedin en Google+ (2x)  onder 
EcoVrede NederlandDe EcovredeGaard geeft ruimte voor initiatieven: hier een kunstwerk voor de waterpompFlag Counter
160307