De aanleg van de proeftuinen

Momenteel wordt er door scholieren gewerkt aan de verdere aanleg van het deelgebied "proeftuinen". Hierbij krijgen de scholieren de mogelijk om op basis van hun eigen inzichten en creativiteit elementen zoals groentenbakken, treden en sawa's in de EcoVredeGaard aan te brengen. Het is deze vorm van educatie dat aanslaat en veel enthousiasme met zich meebrengt.  Het laat tevens zien hoe scholieren een bijdrage kunnen leveren in de natuurlijke landbouw.


https://goo.gl/photos/hgmXFv2Vfa5n25tD7
Scholieren aan de slag. Klik op foto voor meer foto's.

De visie van de 
EcoVredeGaard
Het voedselbos past in de landschapsvisie en biedt innovatieve handvatten voor Natuurontwikkeling, duurzaam voedsel verbouwen, nieuwe gewassen en werkwijzen mede ingegeven door de klimaatverandering.
Er zijn mogelijkheden voor educatieve en wetenschappelijke activiteiten
, voor bedrijven en particulieren.

* Wij nodigen u nadrukkelijk uit te participeren in ons werk ten behoeve van een gezonde samenleving, natuur en de individuele mens.
Wij zijn een ANBI instelling  (Algemeen Nut)
* Neem voor praktische voorstellen contact met ons op!

Doelstellingen van het voedselbos; Natuurontwikkeling. ondersteuning en voorbeelden geven in het versterken van de zelfredzaamheid van mensen door het leren kweken van eigen groente, fruit en gebruiksgewassen, stimuleren van de biodiversiteit.

Ook op een kleinere schaal is er veel mogelijk in eigen tuin, balkon of vensterbank. Wij hebben hier ruim zeven jaar ervaring in! Voorbeelden tonen, ontwerp en aanleg in de vorm van een workshop of cursus zijn mogelijk alsmede het ontwikkelen/inrichten van nieuwe locaties in Nederland.
Neem hiervoor contact met ons op!

De EcoVredeGaard is een plek in aanleg waar iedereen geïnspireerd en tot zichzelf kan komen.
Een deel van de opbrengst in fruit, groente en noten wordt gebruikt voor het samenstellen van voedselpakketten voor wie dat nodig heeft. Elke vorm van ondersteuning in dit werk is welkom. Wij hebben een ANBI erkenning van de belastingdienst zodat uw gift aan ons aftrekbaar is.

De EcovredeGaard werkt samen met Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) en de Cidergaard van Jan Westerlaken.
De driegaarden behoren tot de Bongerdgroep en hebben gemeenschappelijke elementen als boomgaarden, heggen en poorten. Wij laten verschillende invalshoeken en mogelijkheden zien in de aanleg en ontwikkeling van voedselbossen.

 
Het ontwerp
            Het ontwerp EcoVredeGaard  EVG (klik op figuur voor meer info)
     

Flag Counter 160307 
Ontwerp: EcoVrede - Stichting EVS 2016 ev
Wilt u een rondleiding?

Wilt u
meer weten over 
het voedselbos de EcoVredeGaard? Dat kan! EcoVrede geeft op verzoek elke dinsdag en donderdag een rondleidin
g. 

Daarnaast is het volgen van een workshop of cursus in de aanleg en ontwikkeling van een voedselbos mogelijk. Een rondleiding kan op verzoek toegespitst worden op een specifieke doelgroep en niveau en kan ook heel praktisch 
van aard zijn. Op locatie bij u of bij ons. Een werkmiddag met rondleiding en cursus eventueel met koken in de op en lucht is mogelijk.


In de rondleidingen op de EcoVredeGaard wordt ingegaan op:

De totstandkoming van de EcoVredeGaard;
  ontwerp, geschiedenis, voorwaarden en aandachtspunten


* De ontwikkeling van
   een voedselbos

Voedingsaspecten

* Verbouw voedse
l

De EcoVredeGaard
   en
zelfredzaamheid


* Klimaatverandering en de introductie van nieuwe soorten

Opgave met datum en aantal mensen via: ecovredeaarde@gmail.comVrijwilliger worden?

EcoVrede is altijd op zoek naar vrijwilligers voor de verdere ontwikkeling van het voedselbos de EcoVredeGaard en andere locaties!
B
en je zo iemand die praktisch of juist theoretisch goed is?
Neem dan contact met ons op. We gaan dan kijken hoe jouw 
ideeën en inbreng uitvoerbaar kunnen worden gemaakt in onze ontwikkelingen. Werkzaamheden worden el
ke maandag, dinsdag en donderdag uitgevoerd. Op andere dagen in overleg.

Denk aan stage, dagbesteding, onderzoek, in de frisse lucht zijn, leren, meehelpen, inventariseren, aanleggen en gezond worden.
Leren samenwerken en leren van de natuur is onze insteek. Werken aan een gezonde samenleving met de groei van zelfinzicht. EcoVrede; Aequor erkenning als organisatie werkzaam in het groen
                                                EcoVredeGaard;  Natuurontwikkeling en biodiversiteit toename 
met als resultaat gezonde voeding voor mens en dier en stimuleren en mogelijk maken van een toename van de biodiversiteit.Mail ons gerust
: ecovredeaarde@gmail.com

U kunt ons ook vinden via:
Linkedin en Google+ (2x)  onder EVS EcoVrede