Full d’inscripció a la XIM (Xarxa d’Intercanvi del Montseny)Copia aquest document ho pegues en un e-mail a l'adreça de ecoseny@yahoo.es

L'assumpte poses inscripció. Ja pots començar a oferir els teus serveis i productes. A jugar...


Full d’inscripció a la XIM (Xarxa d’Intercanvi del Montseny


NOM I COGNOMS:___________________________________________________

 

ADREÇA:_____________________________________________________________

 

POBLACIÓ - C.P.__________________________________________________________

 

TELÈFON(fix i/o mòbil):___________________________________________

 

E-MAIL:______________________________________________________________

 

COL.LECTIUS: (pertanys a altres collectius, quins?)

 

______________________________________________________________________

 

ALTRES INTERESSOS:

Estàs interessat a la central de compres o cooperativa de consumidors?_______________________________________________________

Estàs interessat a la  Cooperativa Cercle Gaia de productors?_________________________________________________________

Estàs interessat a la Xarxa d’Internet sense fils ( wifi)?

_______________________________________________________________________

 

Altres  _______________________________________________________________

 

QUÉ OFEREIXES? : (Serveis, coneixements, produccions casolanes, bens en préstec o que donem…)

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

 

 

QUÉ DEMANES?: (Serveis, coneixements, produccions casolanes, bens en préstec o que donem…)

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

Comments