home‎ > ‎

Distributor

การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย  มีเงื่อนไขง่ายๆ  ดังนี้

1.       ดาวน์โหลดใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย  พร้อมกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารการสมัคร  ส่งกลับมาทาง 

               อีเมล์  lectrosave@gmail.com        หรือส่งไปยังแฟกซ์  038-876-103

2.       ส่วนลด 10%   ตัวแทนสามารถเลือกส่วนลดงวดแรก 10 %  โดยสั่งซื้อสินค้า งวดแรก ราคารวมไม่ต่ำกว่า  20,000 บาท 

2.1    สินค้าที่สั่งซื้อ ในทุกๆ งวด  ทางร้านยินดีรับประกันความพึงพอใจภายใน 3 เดือนหรือ 3 รอบบิล  และรับประกันตัวสินค้าตามปกติ (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)

3.       ส่วนลด 30%   :  ตัวแทนสามารถเลือกส่วนลดงวดแรก 30% โดยสั่งซื้อสินค้า งวด แรก ราคารวมไม่ต่ำกว่า  20,000 บาท 

3.1    สินค้าที่สั่งซื้องวด แรก  เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนในทุกกรณี (แต่สามารถขอเปลี่ยนรุ่นได้)  ตัวแทนต้องรับผิดชอบเองในกรณีลูกค้าไม่พึงพอใจ  แต่การรับประกันตัวสินค้ายังคงเดิมตามระยะประกัน (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)

** ตัวแทนสามารถได้รับส่วนลดได้มากกว่า 30%  หากสร้างยอดจำหน่่ายได้ตามโปรโมชั่น

===>>   คลิกอ่านรายละเอียด

4.       ตัวแทนต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และยินดีบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่างถูกต้อง

5.       ตัวแทนต้องรับประกันสินค้าทั้งด้านความพึงพอใจ และคุณภาพสินค้า เช่นเดียวกับบริษัท และทางร้านทุกประการ

6.       ตัวแทนต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งเองในอัตราดังต่อไปนี้

                    6.1)  สั่งสินค้ารวมราคาไม่เกิน 5,000 บาท             เพิ่มค่าจัดส่ง 100 บาท (ส่ง EMS)

                    6.2)  สั่งสินค้ารวมราคาตั้งแต่ 5,001 บาท ขึ้นไป    เพิ่มค่าจัดส่ง  200  บาท  (ส่ง EMS)

                    6.3)  ส่งทางรถทัวร์ / รถตู้  ราคามาตรฐาน กรุงเทพ  100  บาท , ต่างจังหวัด 150 บาท  ยกเว้น

                                    ระยอง - เลย , ระยอง - เชียงใหม่           150 , 200   บาท

7.       การจัดส่งสินค้าให้กับตัวแทน  จะส่งไปตามที่อยู่ของตัวแทนที่แจ้งไว้กับบริษัท หรือทางร้านเท่านั้น

Comments