EcoMilieu ecologisch onderzoek en advies


EcoMilieu is een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau met een brede expertise op het gebied van flora en fauna, natuur, landschap en natuurwetgeving. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in quickscans, natuurwaardenonderzoek, natuurtoetsen,  inventarisatie en monitoring, zoals onder andere vleermuisonderzoek, broedvogelonderzoek en muizenonderzoek.


EcoMilieu voert onderzoek uit en geeft advies aan:

 • (Semi)overheden

 • Natuurorganisaties

 • Terrein- en landgoedbeheerders

 • Andere adviesbureaus

 • Bedrijven

 • Particulieren
  Onze werkvelden zijn:

 • Wabo & Wet natuurbescherming

 • Quickscans, Natuurtoetsen & Effectenstudie

 • Inventarisatie & Monitoring

 • Inrichting & Beheer

 • Fotografie & Vormgeving