Начална страница

http://video.nationalgeographic.com/video/player/environment/energy-environment/great-energy-challenge.html    
Земята е единствената засега планета на която има живот и в момента на нея има около 6.8 x 1013 kg биомаса. Живата природа се състои от всички организми -микробиживотни и растения, техните характерни белези са, че са съставени от клетки и съдържат генетичната информация, която спомага за тяхното възпроизводство. Организмите се организират в екосистеми и са съставна част на биосферата.

Счита се, че животът на Земята е възникнал преди около 3,5 билиона години. Първите форми на живот са били примитивни и са имали прости органи за възпроизводство и унаследяване на белези. По пътя на еволюцията и чрез ествствения подбор се е получило много по-голямо разнообразие на видовете. Тези, които не са могли да се приспособят към променящите се външни условия, постепенно са изчезнали. На няколко пъти в историята на Земята е имало периоди на масово изчезване на видове. Теорията за еволюцията е основана от Чарлз Дарвин и описана в „Произход на видовете“ (1859). По това време обаче тя все още не може да обясни механизма на унаследяване. Едва през 1940 година с откритието на ДНК и идентифицирането ѝ като основен и градивен генетичен материал се поставят основите на генетиката и молекулярната биология

Природа (на латинскиnascorроден, be born) в най-широкия смисъл на думата означава естественатасреда, материалния свят.
Природата се дели на жива и нежива и се различава от изкуствено направените от човека предмети.