Δήλωση για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια

"Αντικείμενα της Eco Four αποτελούν η διαχείριση αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, διάθεση), οι μελέτες ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής και λειτουργικής αδειοδότησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, η μελέτη και υποστήριξη περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.

Η συνεχής προσπάθεια για καλύτερη κατάρτιση, η βελτίωση και αύξηση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η άριστη γνώση και συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν θεμελιακές αρχές της δραστηριότητας της εταιρείας, αρχές τις οποίες προσπαθεί να εμφυσήσει τόσο στα στελέχη της, όσο και σε όλους τους συνεργάτες της..."

Ολόκληρη η Δήλωση επισυνάπτεται σε μορφή PDF