Wie ben ik?

Na twintig jaar in verpleeg- en verzorgingshuizen te hebben gewerkt aan verandering in de aanpak van de begeleiding van bewoners en familie ben ik, Hannie Jeroense, na mijn pensionering begonnen mij te verdiepen in de begeleiding van mensen met psychische en of lichamelijke problemen in de thuissituatie.
Mijn studieboeken, privé- en beroepservaring hebben mij aangezet om een praktijk te starten voor psychologische coaching / begeleiding..

Mijn opleiding voor het werk dat ik nu doe, is begonnen met arbeidstherapie en daarna heb ik de sociale academie gedaan. Vervolgens de hogere managementopleiding met tegen het eind van mijn loopbaan nog de opleiding  kwaliteitsfunctionaris omdat ik vond dat er eigenlijk heel veel veranderd zou kunnen worden in de gezondheidszorg. Toen ik met prepensioen ging, heb ik eerst de propedeuse psychologie gehaald en in 2013 de verbrede bachelor. Mijn ideaal is om door te studeren, de verworven kennis, informatie en ervaring te gebruiken bij de masterstudie psychologie en dit met zo veel mogelijk anderen te delen. Dit om van fouten te leren en het goede verder te ontwikkelen en aan anderen door te geven.

Per 1 oktober 2010 ben ik als psychosociaal werker officieel gestart met een praktijk voor persoonlijke coaching en mediation, een vorm van” laagdrempelige” hulpverlening. Het zou zo "laagdrempelig" moeten zijn dat wanneer mensen signalen ervaren van conflicten en problemen waar zij vragen over hebben een afspraak kunnen maken. Het is de mond-op-mondreclame geweest, die maakte dat cliënten mijn praktijk wisten te vinden.  

Comments