Krónika

Az alábbiakban alkalmainkról, rendezvényeinkről számolunk be

2012.12.24. - 15,00. A templomban  voltunk együtt SZENTESTE, ahol először elcsendesedtünk az Ige mellett, amely Jézus születésének üzenetét hozta el közénk karácsony ünnepén. Utána a gyermekek műsora következett, majd az ajándékozás, melyért a gyermekek csillogó tekintete volt az ajándék. Mindezekért hála és dicsőség a mi Urunknak!

2012.11.25. - Karácsonyi gyűjtés 
Nagy örömmel készült a gyülekezet az adakozásra, melyet ebben az évben is meghirdettünk. A sok-sok értékes ajándékot dobozokba csomagoltuk, majd vasárnap du. a parókián a gyerekekkel díszítettük a dobozokat. A lelkes kis csapat  örömmel volt együtt. Az elkészült csomagokat Komáromba vittük, ahonnan majd elszállítják, hogy örömet szerezzen karácsonykor azoknak akik megkapják! Mindenkinek  köszönjük az adományt , és Isten gazdag áldása legyen mindnyájunkon!

2012.08.19. - Keresztelő volt a gyülekezetben  Brasko Viktorkáé, Isten gazdag áldását kívánjuk az ő és szülei életére is!

2012.07.08. - Vasárnap az istentisztelet keretén belül a templomban is  bemutattuk a gyülekezetnek , amit tanultunk a héten. Hálaadó szívvel álltunk Isten elé a megtapasztalt szeretetért és kegyelemért ! A gyerekek ajándékokat készítettek, melyeket a felnőttek kaptak meg, és fogadtak nagy szeretettel.

2012.07.05-07. - Ezt látnod kell - címmel  tartottunk vakációs biblia hetet a gyerekeknek a parókián. Az alkalmakon Elizeus próféta életével és csoda tetteivel foglalkoztunk, tanultunk arany mondást, játszottunk, és sokat énekeltünk. A gyülekezet  asszony tagjai pedig minden nap valami finomsággal kedveskedtek a gyermek sereg éhes szájainak. A mi Istenünknek legyen hála és dicsőség az alkalomért, melyen érezhettük és megtapasztalhattuk szeretetét!

2012.05.20. - Konfirmációra került sor a gyülekezetben, amikor 2 fiatal testvérünk / Szendi Márk és Szendi Fanny /tett vallást hitéről a gyülekezet színe előtt. Megerősítve azt a fogadalmat , melyet egykor szüleik és kereszt szüleik tettek az ő keresztelőjükkor. Hálásak vagyunk értük az Úrnak, és életükre Isten gazdag áldását kívánjuk sok szeretettel!

2012.04.29. - Vasárnap du. 15,00
kedves alkalmon vehettünk részt, amikor is a gyülekezet vendégül látta a Komáromi Református Egyházmegye Kórustalálkozóján résztvevő közel 150 református testvérünket. Az alkalom igazi élményt nyújtott, ahol a zene által emelhettük fel szívünket Isten elé.  A templomi alkalom után a helyi kultúrházban láttuk vendégül a résztvevőket.
2011.12.24. - 15,00. A templomban  voltunk együtt SZENTESTE, ahol az Ige körül csendesedtünk el először, hálát adva a Karácsony ünnepéért a mi teremtő Istenünknek, aki meg ajándékozta ezt a világot az egyszülött Fiával, amikor 2000 évvel ezelőtt megszületett az ÚR JÉZUS KRISZTUS.  Az istentisztelet keretén belül a gyermekek is szereplésükkel gazdagítottak bennünket, ahol is megajándékoztuk őket a Samaritans purse csomagjaival. Jó volt látni a gyermekek csillogó tekintetét, és hálát adni Istennek mindenért!

2011.11.27.
- 15,00. Gyülekezetünk november 21-24-e közt karácsonyi gyűjtést szervezett a SzRKE Diakóniai Központjának felhívása alapján. Az összegyűlt rengeteg játékot, ruhát, tanszereket, édességet és élelmiszert november 27-én rendeztük csomagokba, az ajándékdobozokat a gyerekek, fiatalok készítették kis szülői segítséggel. A dobozolás fáradalmait Korpás Éva és Madarász András népzenei koncertjén pihentük ki. A felajánlásokból 13 gyerek, 2 felnőtt csomag, egy nagy élelmiszer és ruha csomagot állítottunk össze, amely december elején indult útnak Kárpátaljára és Erdélybe. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki felajánlásával vagy segítségével bekapcsolódott a gyűjtésbe!!

2011.05.15. - „Cipősdobozokkal Kárpátalján“ címen az önkéntes diakónusok vetítéssel egybekötött beszámolóját hallgattuk meg a parókián az ajándékcsomag akció keretében szervezett kárpátaljai útról. A gyűjtésbe a nagykesziek közül is sokan bekapcsolódtak, megnézhettük, hogy az ajándékcsomagok milyen utat jártak be.

2011.05.15-én örömteli esemény - keresztelő -volt gyülekezetünkben. A megkeresztelt gyermek: Fitos Dorka


2011.04.17. - Reménység - Nádej resocializációs intézmény tagjai és vezetői mutatkoztak be Virágvasárnap istentisztelet keretén belül a gyülekezetnek. Ezen intézmény a szenvedély betegekkel /drog, alkohol, / foglalkozik.
2011.04.09. - Egyházmegyei közgyűlés -  A Komáromi Református Egyházmegye tavaszi közgyűlése volt templomunkban, az alkalom után a helyi kultúrházban láttuk vendégül az egyházmegye alkotó tagjait és vendégeit.


2010.12.24. - 15,00. A templomban  voltunk együtt SZENTESTE, ahol az Ige körül csendesedtünk el először, hálát adva a Karácsony ünnepéért a mi teremtő Istenünknek, aki meg ajándékozta ezt a világot az egyszülött Fiával, amikor 2000 évvel ezelőtt megszületett az ÚR JÉZUS KRISZTUS.  Az istentisztelet keretén belül a gyermekek is szereplésükkel gazdagítottak bennünket, ahol is megajándékoztuk őket a Samaritans purse csomagjaival. Jó volt látni a gyermekek csillogó tekintetét, és hálát adni Istennek mindenért!

2010.12.05. - 14,00 -órától a KOMÁROMI REF. GYÜLEKEZET IFI SZÍNJÁTSZÓ KÖRE  érkezett közénk, és mutatta be  Cseri Kálmán  ÁLOM VAGY VALÓSÁG c. műve alapján készült színdarabot. A darab nagyon tanulságos, a mai élet helyzeteket mutatja be. Az alkalom után a parókián  szeretetvendégség volt, ahol együtt lehettünk még a közénk érkező fiatalokkal.


2010.11.28., 11.00 - Advent 1. vasárnapján élő rádiós istentisztelet közvetítés volt templomunkból a Pátria Rádióban /Szlovák Rádió Magyar Adása/.

2010.11.21. Gyülekezetünk november 17-19-e közt karácsonyi gyűjtést szervezett
a SzRKE Diakóniai Központjának felhívása alapján. Az összegyűlt rengeteg játékot, ruhát, tanszereket, édességet és élelmiszert november 21-én a szülők, nagyszülők segítségével rendeztük csomagokba, az ajándékdobozokat a gyerekek, fiatalok készítették cipősdobozokat megfestve. A jó hangulatú, festéktől csöpögő délután egy nem csak gyülekezetünk tagjait, hanem Nagykeszi egész lakosságát megmozgató összefogás lezárása volt. A felajánlásokból 30 gyerek, 4 felnőtt és egy nagy élelmiszercsomagot állítottunk össze, amely december elején indul útnak Erdélybe és Kárpátaljára. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki felajánlásával vagy segítségével bekapcsolódott a gyűjtésbe!

2010.11.04-én a rimaszombati református templomban került sor az első önkéntes diakónus csoport kibocsátására a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház berkein belül. A SzRKE Diakóniai Központja által szervezett 2 éves képzés záró momentuma volt az esemény, a diakónus csoport tagja Fitos András, gyülekezetünk gondnoka is.  

2010.08.06-08. -BARÁTSÁG HATÁROK NÉLKÜL- A ref. gyülekezet is bekapcsolódott a rendezvény sorozatba, melynek keretén belül  vehettünk részt  Gál László, Latinovics díjas versmondó- A HAGYATÉK- c.előadói  műsorán, magyar költők verseiből.


2010.06.06. -A Nagykeszi Ref. Egyházközség életében örömteli eseményre került sor 2010. jún. 6-án du. 14,00 kezdettel. A gyülekezet már hetekkel korábban örömmel és izgalommal készülődött  az alkalomra,a templomszentelés és lelkészbeiktatási ünnepségre, mivel hosszú várakozás után megújulhatott temploma kívül és belül, ill.  újra megválasztott lelkipásztora lett a gyülekezetnek.Lelkipásztor beiktatás 50 évvel ezelőtt volt utoljára a gyülekezetben. E kettős ünnepen a templomszentelés szolgálatát Ft. Fazekas László püspök úr végezte, a megválasztott lelkipásztor Nt. Szabó Sarolta beiktatását pedig a komáromi egyházmegye esperese Nt. Dobai Sándor végezte. A templom felújítási munkálatairól a gondnok Mgr. Fitos András számolt be az ünneplő gyülekezet előtt. A gyülekezet palásttal ajándékozta meg a lelkésznőt, és az ünnepség után a jelenlévőket a kultúrházban látta vendégül a helyi gyülekezet.
A sok hányattatás után egy igazi öröm ünnepen vehettünk részt, hálát adva a mi teremtő és megtartó Istenünknek.


2010.05.21-én került sor a SZERETETHÍD elnevezésű önkéntes napra, amelyet a Magyar Református szeretetszolgálat indított útjára a Kárpát-medencei reformátusság körében.
Ebbe a programba kapcsolódott be a gyülekezet is a templom és környéke rendbetételével.

2010.05.16. Ünnepi alkalomra került sor a gyülekezet életében, ugyanis új, fiatal gondnoka lett a gyülekezetnek Mgr. Fitos András személyében. A lelkésznő az Ap csel 20, 28. versével köszöntötte az újonnan a gyülekezet által megválasztott gondnokot, aki letette a gondnoki esküt.
VISELJETEK GONDOT AZÉRT MAGATOKRA ÉS AZ EGÉSZ NYÁJRA, AMELYBEN A SZENT LÉLEK TITEKET VIGYÁZÓKKÁ TETT  AZ ISTEN ANYASZENTEGYHÁZÁNAK LEGELTETÉSÉRE, MELYET TULAJDON VÉRÉVEL SZERZETT.
Szeretettel gratulálunk mi is ezen szép ünnepen és Isten gazdag áldását kívánjuk a fiatal gondnok úr életében és kedves családja életében is !2010.03.21. ˝ZENÉVEL DICSŐÍTSD˝ címmel, zenés istentiszteleten vehettünk részt a  CÉDRUS zenekar közreműködésével, ahol is a fiatalok bemutatták, hogy ők a mai modern eszközökkel mi módon dicsőítik Istenüket. Az alkalom felemelő érzést adott, hiszen a zene szárnyain repített bennünket Isten színe elé. A jelenlévő gyülekezet örömmel vett részt ezen az áldott alkalmon, utána a parókián szeretetvendégség keretén belül voltunk még együtt.
ZENGJETEK HÁLAÉNEKET AZ ÚRNAK! ZSOLT.147,7


2009.12.24.-A Nagykeszi Református Egyházközség Szenteste, dec.24-én a templomban megajándékozta a gyermekeket, ill. a helyi alap-
iskola diákjait is felekezetre való tekintet nélkül, a  SAMARITANS PURSE -től pályázat útján kapott  csomagokkal, melynek a gyermekek igen örültek. A gyermekek műsorukkal gazdagítottak bennünket az istentiszteleten.
Hála és dicsőség legyen a mi Urunknak  gazdagon megáldott bennünket az ünnepek alatt !2009.12.13-a gyülekezetbe érkezett Écsi Gyöngyi, ref. lelkipásztor, népdalénekes, bábművész aki Angyalbárányok c. adventi műsorával  gazdagította lelkiekben az alkalmon résztvevőket. Az alkalom után a parókián szeretetvendégség keretén belül  szeretetben lehettünk  még együtt. Mindenért legyen hála és dicsőség a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak , aki megáldott és gazdagított minket!


2009.08.28-30
-a közt került megrendezésre a BARÁTSÁG HATÁROK NÉLKÜL elnevezésű rendezvény Nagykeszin, melynek megrendezésében gyülekezetünk nagy szerepet vállalt a következő programpontokkal: előadás Kálvin Jánosról, az etei és etédi vendégek beszámolói, szeretetvendégség, ökumenikus istentisztelet
2009.06.28-án az istentisztelet keretén belül a gyülekezet köszöntötte virággal gondnok helyettesét Lukács Jenőt 70. születésnapja alkalmából.  Az Ige mellyel köszöntöttük, a 2 Sámuel könyve 22,26 verse volt:
A HŰSÉGESHEZ HŰSÉGES VAGY, A FEDDHETETLEN  EMBERHEZ  FEDDHETETLEN  VAGY.

2009.05.24-én konfirmáció volt gyülekezetünkben, Nagy Ferenc és Papp Nicolas tett bizonyságot hitéről virággal feldíszített templomunkban
2009.04.05.- virágvasárnap - Park Sung Kon missziós lelkipásztor látogatott el családjával gyülekezetünkbe és tartott előadást "A koreai      kultúra és a dél-koreai keresztyének élete" címmel
 
2008.12.24.- Szenteste, ünnepi istentisztelet a gyerekek műsorával

2008.12.07
-én keresztelő volt gyülekezetünkben. A megkeresztelt gyermek: Fitos DávidComments