5091days since
Dite

Alpha Business

Financa 5.0

Dokumenta Kontabilitet Suport

Te gjithe ata te cilet mendojne te mesojne programet
 • Alpha 8.0
 • Financa 5.0
 • Bilanc 2009

 rekomandohet
te marrin SUPORTIN NE DOKUMENTA KONTABILITET

Paketa suport per kontabilitetin

 

 

 1. Flete Hyrja                                                                       0.5 ore
 2. Flete Dalja                                                                         0.5 ore
 3. Fature Blerje                                                                      0.5 ore
 4. Fature Shitje                                                                      0.5 ore
 5. Liste Pagesa                                                                      0.5 ore
 6. Mandat Arketimi                                                               0.5 ore
 7. Mandat Pagesa                                                                 0.5 ore
 8. Urdher Xhirimi                                                                  0.5 ore
 9. Ceku                                                                                 0.5 ore
 10. Plani Kontabel                                                                   1 ore
 11. Llogarite ne forme T                                                           0.5 ore
 12. Bilanci                                                                               0.5 ore
 13. Pasqyra te Ardhura- Shpenzime                                         0.5 ore
 14. Situacioni dhe kartelat e klienteve                                       0.5 ore
 15. Situacioni dhe kartelat e furnitoreve                                    0.5 ore

 

 

Ore  Totale                      8 ore

Pagesa per ore               1500 leke/ ora

 

Tarifa e trajnimit             8*1500=12000 lekeProgrami perfshim keto aktivitet:


1) Ndertimi i modeleve te dokumenatave te mesiperm ne Microsoft Excel
2) Plotesimi i dokumentave te mesiperm
3) Organizimi i dokumentacionit ne biznesin tuaj
Comments