Zastanawiałaś się kiedyś jak pogodzić teorię z praktyką?
Nie chcesz czegoś robić tylko dlatego, że wszyscy tak robią?
Chcesz mieć pewność, że Twoja codzienna praktyka opiera się na solidnych fundamentach a nie tylko na domysłach?
Weź udział w kolejnych spotkaniach które sprawią że na nowo odkryjesz  pielęgniarstwo.Warsztaty EBNP to program pięciu interaktywnych spotkań dla pielęgniarek i pielęgniarzy, którego celem jest zapoznanie z tematyką medycyny opartej na faktach (EBM) i przekazanie podstawowych umiejętności związanych z oceną krytyczną badań. To okazja do refleksji nad własnym warsztatem pracy i szansa wprowadzenia do niego elementów, które zwiększą bezpieczeństwo i efektywność Twojej praktyki pielęgniarskiej. Każde kolejne spotkanie pogłębia praktyczne umiejętności związane z EBNP.

Serdecznie zapraszam
Artur Sołtysiak
ebnppl@gmail.com


DZIEŃ PIERWSZY:
 • obszary EBP
 • autorefleksja
 • krytyczne myślenie
 • wybór pacjenta wsparty dowodem zewnętrznym
 • kształcenie ustawiczne
 • ścieżka kariery

DAY 1

DZIEŃ DRUGI:

 • Czym jest dowód w medycynie?
 • 7 kroków EBP
 • pytanie PICO
 • hierarchia dowodu
 • ABC baz danych
 • Ćwiczenia

DAY 2

DZIEŃ TRZECI:

 • podstawy oceny krytycznej badań (wartość p, przedział ufności itd)
 • Rapid Critical Appraisal
 • F.A.S.T.
 • interpretacja wyników badań na podstawie wykresu Forest Plot
 • ćwiczenia

DAY 3

DZIEŃ CZWARTY:
 • doskonalenie umiejętności oceny krytycznej badań
 • ćwiczenia (przypadki inspirowane praktyką uczestników)
 • korzystanie z narzędzi służących do oceny krytycznej badań
 • analiza krytyczna wytycznych dla praktyki klinicznej
 • kliniczne zespoły interdyscyplinarne typu Journal Club
  (jak taki zespół utworzyć, jakie on daje korzyści, jak zespół prowadzić)

DAY 4

DZIEŃ PIĄTY:

 • zmiana praktyki pielęgniarskiej w miejscu sprawowania opieki

Zmiana praktyki klinicznej w miejscu pracy.


MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE W JĘZYKU POLSKIM: TUTAJ