Tutaj znajdziesz prezentacje oraz teksty mojego autorstwa
lub jeśli zaznaczono inaczej - w moim tłumaczeniu i interpretacji.
Prezentacje związane z warsztatami EBNP znajdziesz TUTAJ


Statystyka a EBNP. (kliknij aby powiększyć)
Moją ulubioną "definicją" statystyki są słowa profesora Aarona Levensteina:
Statystyka jest jak bikini: sugeruje wiele a ukrywa sedno.
Częstym i niebezpiecznym mitem jest utożsamianie statystyki z praktyką pielęgniarską opartą na dowodzie z badań (EBNP). Powoduje to zniechęcenie i rezygnację z budowania autonomii w pielęgniarstwie i powrót do tzw utartych ścieżek - czyli wszystko po staremu.
Poniższy schemat pokazuje naturę statystyki i porównuje ją w prosty sposób z EBNP.
EBNP ma wymiar czysto praktyczny, taki też jest jej cel.


Proces praktyki opartej na faktach (EBNP) - schemat (kliknij aby powiększyć).

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Strategia wyszukiwania dowodu dla pytania klinicznie istotnego (kliknij aby powiększyć)
Na podstawie: "Search Strategy" w: "Answering Clinical Questions", broszura,
CEBM University of Oxford, UK; 
Tłumaczenie i adaptacja: Artur Sołtysiak.Strategia wyszukiwania i wstępnej analizy badań dla wcześniej postawionego pytania klinicznie istotnego - schemat.
(kliknij aby powiększyć)Projekty badań CEBM University of Oxford - schemat (kliknij aby powiększyć)


Projekty badawcze - zalety i słabe strony (kliknij aby powiększyć)
Na podstawie: Drahota A., Fogg C. et al "Conducting health services research. Supplement", South Sudan Medical Journal, Vol 4, No 3, Aug 2011


Schematy projektów badań (kliknij aby powiększyć)
Na podstawie: The Information Services Department of the Library of the Health Sciences-Chicago at the University of Illinois at Chicago,USA; licencja Creative Commons.

Badanie kohortowe: retrospektywne i prospektywne - schemat (kliknij aby powiększyć)


Testowanie hipotez i ocena różnic (kliknij aby powiększyć)
Na podstawie wykresu "Hypothesis testing and assessing differences"
w: Perera R, Heneghan C, Badenoch D, "Statistics Toolkit",
Blackwell Publishing, Kindle Edition, 2008. Tłumaczenie i adaptacja: Artur SołtysiakWybór odpowiedniego testu statystycznego dla danego modelu badawczego
(kliknij aby powiększyć).
Na podstawie: Drahota A., Fogg C. et al "Conducting health services research. Supplement", South Sudan Medical Journal, Vol 4, No 3, Aug 2011 Tłumaczenie i adaptacja: Artur SołtysiakDziewięć kroków procesu badawczego: od pomysłu do realizacji TUTAJ

Tabele dla podsumowań zebranego materiału dowodowego i przygotowania go do wstępnej oceny krytycznej TUTAJ


Próba statystyczna i dobór próbyTrafność, Rzetelność, Dokładność, Precyzja
Od pytania badawczego do oceny krytycznej meta-analizWyszukiwarki opracowań medycznychJAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ COCHRANE LIBRARY, PUBMED I MEDLINEPrzedział ufności i wartość p


Heterogeniczność


META-ANALIZA: ŁĄCZENIE ILORAZÓW ZDARZEŃTEORIA I PRAKTYKA, Poznań, kwiecień 2013


Komentarz do prezentacji "Teoria i Praktyka" TUTAJ


Kompetencje w pielęgniarstwie. Elbląg, maj 2012


CLINICAL GOVERNANCE (2011)


Zmiana praktyki klinicznej w miejscu pracy.Droga od budowania pytania PICO do błyskawicznej oceny krytycznej uzyskanego dowodu. Dokument tekstowy z przykładami i użytecznym schematem TUTAJ