Grups i Organitzacions

Seniora

20 de febr. 2012, 9:52 publicada per Andreu Campanario Ponga   [ actualitzat el 20 de febr. 2012, 9:58 ]


La condonación (o remisión), en Derecho, es el acto jurídico mediante el cual una persona que es acreedora de otra decide renunciar a su derecho frente a la otra, liberando del pagoal deudor.

La condonación se hace a título gratuito, es decir, sin recibir nada a cambio.

Tipos de Remisión

  • Remisión Voluntaria
  • Remisión Forzada
  • Remisión Testamentaria
  • Remisión por acto entre vivos
  • Remisión Total
  • Remisión Parcial

Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de ley y en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. Los pasivos “impagables” o aquellos que son condonados por los acreedores se convierten en ingreso gravado, sobre el cual no habrá costo o deducción imputable que lo pueda disminuir, por lo que se convertirá en renta liquida.

Así como las deudas incobrables pueden ser deducidas del impuesto a la renta, aquellos pasivos que no sean exigibles, o que por negociaciones con los acreedores, estos decidan condonar esos pasivos, se deben convertir en ingreso, el cual será ingreso gravado con el impuesto de renta.

Una deuda no cobrada por la empresa es gasto, y un pasivo no pagado por ella es un ingreso, lo que es apenas natural y lógico.

Senior

20 de febr. 2012, 9:50 publicada per Andreu Campanario Ponga   [ actualitzat el 20 de febr. 2012, 9:50 ]


Silvers

20 de febr. 2012, 9:40 publicada per Andreu Campanario Ponga   [ actualitzat el 20 de febr. 2012, 9:52 ]

Jubilats i Silvers busquen feina


La plata o argent és un element químic de nombre atòmic 47 situat en el grup 11 de la taula periòdica dels elements. El seu símbol és Ag. És un metall de transició blanc i brillant. Presenta les majors conductivitats tèrmica i elèctrica de tots els metalls, i es troba formant part de distints minerals (generalment en forma de sulfur) o com a plata lliure. Entre les seves variades aplicacions, aquest metall s'empra en la fabricació de monedesjoieria, com a catalitzador, etc., i algunes de les seves sals en fotografia.

El nom "argent" prové del llatí argentum, amb el mateix significat. Al seu torn, el terme llatí deriva de l'ètim grec anticἀργήεντος - argēentosgen. d'ἀργήεις - argēeis, "blanc, lluent"). D'altra banda, "plata" és una evolució de la paraula llatinaplattus. Aquesta significava originalment "pla" i posteriorment "làmina metàl·lica". A la Península Ibèrica el terme es va especialitzar per a passar a referir-se al metall. Altres exemples d'això són el portuguès prata i l'espanyol plata.lOS Nens

20 de febr. 2012, 9:39 publicada per Andreu Campanario Ponga


algunes idees sobre la importancia del periode infantil per l@s nens i per tots aquells que estan al seu voltant i que en un moment actuen com a "Mags positius" o com "Mags negatius" per el seu desenvolupament

Los Mayores

20 de febr. 2012, 9:25 publicada per Andreu Campanario Ponga   [ actualitzat el 20 de febr. 2012, 9:25 ]

Nous veïns

20 de febr. 2012, 9:21 publicada per Andreu Campanario PongaVer i tu, per què no? idees en un mapa más grande

especial directius de grans empreses ubicades en els territoris

veuen grans oportunitats i poden  cumplir amb eficacia els seus plans de Responsabilitat Social-

1-6 of 6