- อัตราค่าจัดส่งสินค้า

- จัดส่งโดย บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด

1. ภาคกลาง - ภาคตะวันออก - ภาคตะวันตก
       จังหวัด     จักรยาน 2 ล้อ      จักรยาน 3 ล้อ    จักรยานไฟฟ้า
         ฮอนด้า
 สระบุรี
107 กม.
 1,000 บาท
แม่บ้านไฟฟ้า Leaf

 
 สระบุรี อ.เมือง
107 กม.
 600 บาท
พับ Move Smart
  
 สระบุรี อ.เมือง
107 กม.
1,000 บาท
แม่บ้านไฟฟ้า Leaf
  
 เพชรบูรณ์
346 กม.


1,200 บาท
3ล้อไฟฟ้า 
 
 ปราจีนบุรี
136 กม.
 1,100 บาท
เสือภูเขาไฟฟ้า
  
 ปราจีนบุรี อ.เมือง
136 กม.
   1,200 บาท
ฮอนด้า A7
 นครสวรรค์
240 กม.
  1,200 บาท
3ล้อปั่น
 
 นครสวรรค์
240 กม.

 1,200
3ล้อไฟฟ้า
 
 พิจิตร
344 กม.
 1,000
แม่บ้านไฟฟ้า 20นิ้ว
  
 อ่างทอง
108 กม.
   900 บาท
ฮอนด้า M8
    
    
    
    
    
    
    
    
    


2. ภาคเหนือ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     จังหวัด     จักรยาน 2 ล้อ      จักรยาน 3 ล้อ    จักรยานไฟฟ้า
         ฮอนด้า
 พะเยา
691 กม.
  1,425 บาท
ฮอนด้า A8
 น่าน
668 กม.
500
เสือภูเขา
  
 ลำปาง
599 กม.
  1,450 บาท
3ล้อไฟฟ้า
 
 เลย
520 กม
.
   1,425 บาท
ฮอนด้า A8
 ศรีสะเกษ
540 กม.
  1,425 บาท
3ล้อไฟฟ้า
 
 ศรีสะเกษ
540 กม.
 1,200 บาท
แม่บ้านไฟฟ้า
  
 เชียงราย
785 กม.
   1,450 บาท
ฮอนด้า A8

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


3. ภาคใต้ - หมู่เกาะต่างๆ 
 จังหวัด จักรยาน 2 ล้อ จักรยาน 3 ล้อ
 จักรยานไฟฟ้า
ฮอนด้า
 สงขลา
950 กม.
  1,400 บาท
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
    
    
    
    
    
    
    
    

Comments