- เช็คสถานะสินค้า

 จัดส่งโดย บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด โทร. 02-360-7788 ( เฉพาะกรณีจัดส่ง-ตจว นอกพื้นที่ )
ตรวจเช็คได้โดยเข้าไปใน www.thaiparcels.com แล้วใส่เลขที่ BKK

เช็คสถานะการส่ง บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย คลิกที่นี่
http://www.thaiparcels.com/ecom/dtrack.php


วันพฤหัสบดีที่ 02/07/58 
เลขที่ BKK051507020001 - คุณจริญญา ( จ.สระบุรี )
เลขที่ BKK051507020002 - คุณเพ็ญพักต์ ( จ.สระบุรี )

วันศุกร์ที่ 10/07/58
เลขที่ BKK051507100002 - คุณเจียมจิตร ( จ.สระบุรี )

วันศุกร์ที่ 14/08/58
เลขที่ BKK051508140003 - คุณแม่บัวเรียน ( จ.เพชรบูรณ์ )

วันอังคารที่ 27/10/58
เลขที่ BKK051510270003 - คุณแม่ฟองจันทร์ ( จ.พะเยา )

วันจันทร์ที่ 07/12/58
เลขที่ BKK051512070012 - คุณวุฒธิไกร ( จ.ปราจีนบุรี )

วันจันทร์ที่ 04/01/59
เลขที่ BKK05160104004 - คุณหทัยรัตน์ ( จ.เลย )

วันจันทร์ที่ 08/02/59
เลขที่ BKK051602080025 - คุณสมนึก ( จ.ปราจีนบุรี )

วันเสาร์ที่ 27/02/59
เลขที่ BKK051602270015 - คุณไพจิตร ( จ.ศรีสะเกษ )

วันจันทร์ 14/03/59
เลขที่ BKK051603140009 - พันโท มงคล ( จ.น่าน )

วันพฤหัสบดี 31/03/59
เลขที่ BKK051603310024 - คุณจรูญ ( จ.นครสวรรค์ )

วันเสาร์ 30/05/59
เลขที่ BKK051604300021 - คุณไพจิตร ( จ.ศรีสะเกษ )

วันอังคาร 21/06/59
เลขที่ BKK051606210015 - คุณธัญพร ( จ.สงขลา )

วันพฤหัสบดี 23/06/59
เลขที่ BKK051606230039 - คุณพัชรี ( จ.สงขลา )

วันพุธ 29/06/59
เลขที่ BKK051606290003 - DSST ( จ.ปราจีนบุรี )

วันศุกร์ 08/07/59
เลขที่ BKK051607080002 - คุณแฉล้ม ( จ.นครสวรรค์ )

วันพุธ 03/08/59
เลขที่ BKK051608030060 - คุณสรญา ( จ.พิจิตร )

วันอังคาร 09/08/59
เลขที่ BKK051608090070 - คุณบุญแก้ว ( จ.ลำปาง )

วันศุกร์ 19/08/59
เลขที่ BKK051608190046 - คุณขวัญฤทัย ( จ.เชียงราย )

วันพฤหัส 08/09/59
เลขที่ BKK051609080019 - คุณวุฒธิไกร ( จ.ปราจีนบุรี )

วันเสาร์ 01/10/59
เลขที่ BKK051610010033 - คุณจันทนา ( จ.อ่างทอง )
Comments