Hejmo

Ĉi-sube vi trovos la liston de la numeroj de AKTUALA

Mi memorigas ke estas tempo por pagi la jarkotizon 2023 ĉe EBG.

Ne forgesu ke  klubo povas funkcii nur per sia membraro.

Do, iĝu aŭ re-iĝu membro kaj varbu novajn membrojn !

Musklaku la jenan ligilon « kotiztabelo 2023 » por ĝin malfermi en novan langeton.