http://www.ebbey-project.eu
http://www.ebbey-project.eu
www.ebbey-project.eu
www.ebbey-project.eu
         
EBBEY projekt – Úvod do bioekonomiky

O čom je náš projekt
Pre učiteľov odborného vzdelávania a prípravy vyvíjame vzdelávacie nástroje a návody z oblasti bioekonomiky, pomocou ktorých môžu svojich študentov vzdelávať a motivovať tak, aby mysleli a konali „zeleno“ a ekológia sa stala súčasťou ich každodenného osobného aj profesijného života. Čítajte viac ...
Čo ponúkame
EBBEY konzorcium ponúka prostredníctvom Komunity praxe spoluprácu v oblasti praktického vzdelávania a podporné materiály z oblasti bioekonomiky so zameraním na udržateľný rozvoj a obnoviteľné zdroje energie, ktoré môžu byť použité priamo vo vzdelávacom procese. Čítajte viac ...
Spolupráca a podpora
Medzinárodné partnerstvo EBBEY projektu pracuje spoločne v období 2013-2015 a jeho činnosť je podporovaná Európskou komisiou prostredníctvo programu Celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci.
Čítajte viac...
 
 
   

 
 
 
 


EBBEY – Úvod do bioekonomiky - kód projektu 2013-1-NL1-LEO05-12308. Tento projekt je realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie prostredníctvom programu Leonardo da Vinci - Program celoživotného vzdelávania. Táto publikácia odráža iba názory autorov a komisia nemôže byť zodpovedná za žiadne zverejnené informácií.