http://www.ebbey-project.eu
http://www.ebbey-project.eu
www.ebbey-project.eu
www.ebbey-project.eu
         
EBBEY-projekti – Kohti BIOTALOUTTA

What we do
Tarjoamme ammatillisille opettajille työkaluja innostamaan opiskelijoita biotalouteen; ajattelemaan ja toimimaan vihreän talouden keinoin sekä kannustamaan heitä tekemään siitä osa sekä päivittäistä henkilökohtaista elämää että omaa työelämää. Lue lisää…
Mitä me tarjoamme?
EBBEY yhteenliittymä tarjoaa sinulle erilaisten oppimiskäytäntöjen yhteisön, johon kuuluu käytännönläheistä oppi-ja tukimateriaalia biotaloudesta kuten esim.  ympäristöä säästävästä ja uusiutuvasta energiasta käyttäen hyväksi erilaisia oppimisympäristöjä. Lue lisää…
Yhteistyö ja tuki
Kansainvälinen EBBEY- projektiryhmä on työskentelee Leonardo daVinci- elinikäisen oppimisen ohjelman tuella 2013 – 2015. Lue lisää…
 
 
   

 
 
 
 


EBBEY - Entering the Bio Based Economy – Kohti Biotaloutta (hankekoodi 2013-1-NL1-LEO05-12308) on rahoitettu Euroopan komission – LdV - Elinikäisen oppimisen ohjelman tuella.  Julkaisut kuvastavat vain tekijän näkökulmia ja Komissiota ei voida pitää vastuullisena sisältöä koskevasta käytöstä.