דף הבית‏ > ‏

מה בריא לאכול?

כאן נלמד מאלו מאכלים מומלץ לאכול הרבה ומאלו מאכלים מומלץ לאכול מעט.


הביאו דוגמאות לשלושה מאכלים שמומלץ להרבות באכילתם.


הביאו דוגמאות לשלושה מאכלים שמומלץ להימנע או להמעיט באכילתם.

משרד הבריאות ממליץ לאכול מזון בריא ומציג את המאכלים שחשוב לאכול בתרשים שנקרא "פִּירָמִידָת מזון". פִּירָמִידָת המזון בנויה מִשֵׁש "קומות", כל "קומה" מייצגת קבוצת מזון שונה. הקומה הראשונה היא בסיס הפִּירָמִידִה, והיא רחבה משאר הקומות. ככל שעולים בקומות, כך הפִּירָמִידָה הופכת צרה יותר. בקומות הנמוכות של הפִּירָמִידָה נמצאים מזונות שמהם מומלץ להרבות באכילה ואילו בקומות העליונות של הפִּירָמִידָה נמצאים מזונות שמהם מומלץ להמעיט באכילה. במשך היום צריך לאכול ארוחות מגוונות שיש בהן סוגים שונים של מזון.