veryeasySwahili


kiswahili Rahisi Zaidi
 

  

Mathayo 1:21 

 

Mathayo 8:23-27

  

 Marko 1:40-43

 

Marko 1:21-28

  

Marko 2:1-5, 11-12

  

 Marko 10:13-16

 

Marko 10:17-25

  

Marko 4: 3-41

  

Luka 1:26-28

  

Luka 15:11-32 

 

Luka 5:17-26 

 

Luka 19:1-10   

                                   

Yohana 2:1-10 

 

Yohana 3:1-21

 

Yohana 4: 5-42

 

Matendo 3:1-10                                   

                                                              

                                          

,                    

                                       

 

 

     

  

  Vitabu vya Unabii

Isaya 9:6-7