ตารางรหัสสีที่ใช้ในภาษา HTML


ค่าสีมาตรฐาน


ชื่อสีมาตรฐานต่างๆ
ชื่อสีมาตรฐาน สีที่ได้บนเว็บบราวเซอร์
CYAN สีคราม
RED สีแดง
BLUE สีน้ำเงิน
GRAY สีเทา
GREEN สีเขียว
MAGENTA สีม่วง
ORANGE สีส้ม
PINK สีชมพู
YELLOW สีเหลือง
WHITE สีขาว
BLACK สีดำ
  ค่ารหัสสี

ชื่อรหัสสี (รหัสเลขฐาน 16)
ชื่อสีมาตรฐาน สีที่ได้บนเว็บบราวเซอร์
#OOFFFF สีคราม
#FF0000 สีแดง
#0000FF สีน้ำเงิน
#999999 สีเทา
#009900 สีเขียว
#FF00FF สีม่วง
#FF9900 สีส้ม
#FFCCCC สีชมพู
#FFFF00 สีเหลือง
#FFFFFF สีขาว
#000000 สีดำ


อ้างอิงจาก http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/ColorName_Code.htm#ColorName