แบบทดสอบภาษา HTML

           แบบทดสอบก่อนเรียนนี้ขอให้เครดิตจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ตาม URL นักเรียนสามารถคลิกตาม Link ด้านล่างเพื่อทำแบบทดสอบได้ ขออนุญาตนำมาเผยแพร่และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วย
สู้ๆ