ΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


Χθές…
Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας η μετέπειτα Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας ιδρύεται το 1928 στην Επαρχία της Καρδίτσας και εκπροσωπεί αρχικά 27 γεωργικούς συνεταιρισμούς με πρώτο Πρόεδρο της νεοσύστατης ένωσης τον Δ Παπαδήμα. Η εφημερίδα Θεσσαλική Φωνή στο φύλλο της Δευτέρας 5 Μαρτίου 1928 γράφει σε σχετικό άρθρο: «Χθές συνήλθε εις πρώτην συνεδρίασιν η νεοσυσταθείσα "Ένωσις γεωργικών συν/σμών Επαρχίας Καρδίτσας" εκπροσωπούσα 27 γεωργικούς συνεταιρισμούς της περιφερειάς μας. Κατά ταύτην, ανεπτύχθη λεπτομερώς το πρόγραμμα της ενώσεως και ετονίσθη ιδιαιτέρως ότι σκοπός της νεοιδρυθείσης ενώσεως είναι η υποστήριξης και εξυπηρέτησις των γεωργικών συμφερόντων ως επίσης και η εφαρμογή παντός μέτρου κρινόμενου αναγκαίου δια επέκτασιν και βελτίωσιν των γεωργικών πόρων». 
Από την δεκαετία του 1950 εως την δεκαετία του 1980 είναι η πιο σημαντική περίοδος για την Ένωση με μεγάλες επενδύσεις , που την καθιστούν πρότυπο Συνεταιριστικής οργάνωσης για όλη την Ελλάδα. H ανοδική της πορεία αποφέρει μεγάλα οφέλη στον αγροτικό κόσμο και θα συνεχιστεί εως και το τέλος της δεκαετίας του 1980 . Σε αυτή την περίοδο η ένωση δραστηριοποιείται κυρίως στην συγκέντρωση σιτηρών με σιταποθήκες χωρητικότητας 18000 τόνων στην συγκέντρωση βαμβακιού με την λειτουργία τριών Εκκοκκιστηρίων και Σπορελαιουργείου καθώς και στην παραγωγή και εμφιάλωση κρασιού στο Οινοποιείο που ιδρύεται το 1973 και λειτουργεί εως σήμερα.

Σήμερα…
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας εκπροσωπεί 164 μέλη συνεταιρισμούς του νομού Καρδίτσας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αιρετό και αποτελείται από 11 αγρότες της περιοχής με μεγάλη εμπειρία στον αγροτοσυνεταιριστικό χώρο ενώ στις συνεδριάσεις του συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων. 
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται κυρίως με δύο προϊόντα το κρασί και το τσίπουρο, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των αμπελλοκαλιεργητών της περιοχής.