Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto
(Voimassaoloaika: 1.5.2015 alkaen toistaiseksi) 

Tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee alan esimiehen työtehtävät. Hän tuntee johtamansa työn, hallitsee alan ammattilaiselta vaadittavat työprosessit ja hänellä on henkilöstö- osaamista. Tutkinnon suorittanut henkilö pystyy suunnittelemaan, organisoimaan, ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään päivittäistä toimintaa erilaisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä ja organisaatioissa tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Hän tuntee omaa alaansa ja organisaation toimintaa koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeet ja määräykset.

Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet toimia erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä. Hän voi myös toimia itsenäisenä majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjänä. Tutkinnon suorittaneen työpaikoiksi soveltuvia organisaatioita ovat erilaiset majoitus- ja ravitsemisliikkeet kuten hotellit, ravintolat, julkiset ravitsemispalvelut, kahvilat, pikaruokaravintolat, liikenneasemien ravintolat sekä matkustajalaivojen ravintolat ja rahtilaivat.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Muut materiaalit

Pakollinen tutkinnon osat

Päivittäisten toim ohjaaminen


Esimiehenä toimiminen


Asiakas ja sidosryhmä...


Valinnaiset tutkinnon osat (joista valitaan yksi)

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen


Kehittämisprojektin toteuttaminen


Monimuotoisen työyhteisön johtaminen    • tutkinnon osa Yrittäjän ammattitutkinnosta
    • tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta.