Publicaties

Op deze pagina staan een aantal publicaties van EARN naar aanleiding van lopende of eerdere activiteiten.
Zie ook de Artikelen over EARN


Alle publicaties zijn opgenomen als pdf-bestand. Om een pdf-bestand te kunnen openen, heb je het  programma Acrobat Reader of Foxit Reader nodig. Als dit programma nog niet op je computer is geïnstallleerd kun je het gratis downloaden.

Onderzoeksrapport LBR/EARN

Persberichten

Factsheets


Nieuwsbrieven EARN


Conferenties, seminars en workshops georganiseerd door EARN


Verslagen TUC Black Workers' Conference, Engeland

Implementatie artikel 13 van het EU-Verdag van Amsterdam

 • Reader "Artikel 13: van verdrag naar praktijk"
  Achtergrondinformatie over artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam ten behoeve van de FNV-studiedag ‘Een werkvloer zonder racisme’ op donderdag 27 mei 2004 HTIB-centrum in Amsterdam.
 • Derde Nationale Rondetafelconferentie EUMC
  Verslag van deze conferentie (Rotterdam 15 december 2003) die als thema had 'de rol van Europa bij de bestrijding van rassendiscriminatie in Nederland'.
 • Nieuwe antidisciminatiewetgeving
  Artikel van EARN over de Derde Nationale Rondetafelconferentie EUMC (Rotterdam 15 december 2003) in het FNV-blad Kleurrijk
 • Implementatie artikel 13
  Verslag van twee bijeenkomsten over de implementatie van artikel 13:
  • Public Hearing Brussel - 8 juli 2003
  • Bijeenkomst Groen Links Europa - Rotterdam 19 juni 2003 

Andere documenten