Activiteiten

Activiteiten 2009

 • 10 oktober 2009
  EARN-seminar te Amsterdam
  Op 10 oktober 2009 vond opnieuw een EARN-seminar plaats.
 • 16 mei 2009
  EARN-seminar te Amsterdam
  Tijdens dit seminar stond het ontdekken van de eigenheid en eigen kracht centraal. Het verslag is gereed en onder de deelnemers verspreid. 
 • 2 april 2009
  Onderzoek impact Europese richtlijn rassendiscriminatie
  EARN wordt geïnterviewd in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de impact van de Europese richtlijn ter bestrijding van rassendiscriminatie (Artikel 13 Verdrag van Amsterdam) uit 2000 op sociale partners in de 27 EU-lidstaten. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het Working Lives Research Institute te Londen van de Metropolitan University.
 • 1 februari 2009
  Nieuwe website EARN
  De website van EARN werd jarenlang gehost bij FNV Bondgenoten (op het webadres www.fnvbondgenoten.net/earn/). Wegens langdurige problemen bij FNV Bondgenoten met de server, heeft EARN besloten de website voortaan extern te hosten. Met dank aan FNV Bondgenoten voor het gratis hosten en de goede samenwerking.
 • 31 januari 2009
  Seminar EARN te Amsterdam
  Vervolgseminar van 11 oktober 2008 met als thema's: (1) stoppen zelfhaat en vergroten eigenwaarde, (2) meldpunt racisme en organisatie EARN, (3) leiderschap en Durban Review Conference, Geneve 20-24 april 2009

Activiteiten 2008

 • 11 oktober 2008
  Seminar EARN te Amsterdam
  Onderwerpen: (1) steunen van elkaar, (2) leiderschap: hoe kun je mensen die op een sleutelpositie zitten ondersteunen?, (3) minderwaardigheidscomplex en zelfhaat in de zwarte gemeenschap

 • Mei 2008
  EARN bezoekt de TUC Black Workers' Conference te Southport, UK
  Drie EARN-leden bezochten de jaarlijkse conferentie van de Black Workers' Conference, dit jaar in Southport.

Activiteiten 2007

 • 21 mei 2007
  Radio-interview Radio Sunshine
  Op maandag 21 mei 2007 is EARN-lid Farouq Tareen geïnterviewd door Radio Sunshine over onder meer EARN en racisme op de arbeidsmarkt. 
 • 2007 Europees Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen
  2007 is door de Europese Commissie uitgeroepen tot het "Europees Jaar voor Gelijke Kansen voor Iedereen". Via het Agentschap SZW was het mogelijk subsidie aan te vragen om activiteiten uit te voeren binnen dit thema. EARN heeft hier helaas door een gebrek aan menskracht van af moeten zien. Een overzicht van projecten die wel subsidie hebben gekregen, vindt u op de website van het Agentschap SZW.

Activiteiten 2006

 • Oktober 2006
  Artikel in SER-bulletin
  Titel van het artikel: "Sociale partners in een multicultureel Nederland - deel 1: We zijn een veel te witte organisatie".
 • 30-31 oktober 2006
  EARN bezoekt slotconferentie GET-In Project: "Guide to Equal Treatment IN the Private Sector"
  EARN heeft deelgenomen aan de slotconferentie van het GET-In Project in Keulen. Het project richt zich op discriminatie in de 'private' sector, met name de zakelijke en financiele sectoren (bijv. discriminatie bij het toekennen van hypotheken zoals 'postcodediscriminatie'.
 • 28 september - 1 oktober 2006
  EARN volgt SOLID-training Boedapest
  Meer informatie op de website van SOLID (Strategies on litigation tackling discrimination in EU countries)
 • Juli 2006
  EARN schrijft artikel in ENARgy: "The Role of Trade Unions in Addressing Institutional Racism"
  ENARgy is het tijdschrift van ENAR, een Europees platform voor antiracisme-organisaties. Het artikel is geschreven door EARN en gaat in op de manier waarop vakbonden in Europa met het vraagstuk 'racisme' omgaan en wat zij voor hun zwarte leden doen.
 • 13 mei 2006
  Seminar EARN te Amsterdam
  Het seminar werd georganiseerd in het kader van de uitkomsten van het LBR-EARN-onderzoek "Geklaagd over discriminatie op de werkvloer ... en dan"? Het seminar was bedoeld voor zwarte en migranten(kader)leden van alle FNV-bonden
 • 10 mei 2006
  Presentatie onderzoeksrapport 'Gediscrimineerd op de werkvloer en dan ... ?'
  Op 10 mei 2006 werd bij het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie (nu Art. 1) in Rotterdam het onderzoeksrapport gepresenteerd voor pers en publiek.
 • 7-9 april 2006
  TUC Black Workers Conference Eastbourne
  EARN-Ieden Rita Mungra, Jerry Chintoe, Farouq Tareen en Kenneth Cuvalay namen namens EARN deel aan de Black Workers' Conference van de Engelse vakvereniging TUC. De conferentie vond plaats in Eastbourne. Het thema van deze editie van de Black Workers' Conference was de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.
 • 24 maart 2006
  Open brief Verdonk
  In de actieweek in het kader van 21 maart, de internationale dag tegen racisme, heeft EARN een open brief verstuurd naar minister Verdonk. In de brief staat een lijst van belemmeringen die zwarte Nederlanders ondervinden bij de integratie / participatie in het maatschappelijke leven. Deze belemmeringen worden veroorzaakt door het gedrag van veel witte Nederlanders en EARN roept de minster daarom op om hier ook eens hard tegen op te treden.
 • 7 maart 2006
  EARN-Ieden gekozen in de gemeenteraad
  Twee EARN-Ieden zijn gekozen in de gemeenteraad van hun woonplaats: Rita Mungra in de stadsdeelraad Slotervaart voor de Partij van de Arbeid en Mohammed Mdaghri is herkozen in de gemeenteraad Huizen voor Groen Links. EARN-lid Iwan Leeuwin werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding voor al zijn inspanningen gedurende twaalf jaar raadslid maatschap in de gemeente Diemen.

Activiteiten 2005

 • 20 november 2005
  EARN bestaat vijf jaar!
  De eerste ideeën voor een Europese Anti-Racisme-Netwerk zijn ontstaan onder zwarte vakbondskaderleden tijdens een TIE-Conferentie in Keulen in maart 2000.
  Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van EARN is er een speciale nieuwsbrief uitgebracht en een factsheet over institutioneel racisme.
 • 18 november 2005
  Kamerstuk vervolging racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt
  EARN heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit in het kader van een commissievergadering op 1 december a.s. over de vervolging van discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt.
 • 14 november 2005
  Brainstorm intersectionele discriminatie bij ENAR te Brussel
  Vier EARN-Ieden hebben deelgenomen aan een brainstorm bijeenkomst met ENAR, een Europees netwerk van anti-racismeorganisaties. Thema van de bijeenkomst was intersectionele discriminatie: discriminatie op meerdere gronden tegelijk (bijv. op etnische afkomst en gender). De wetgeving in de EU-landen is nauwelijks op het voorkomen van meervoudige discriminatie afgestemd.
 • 24 april 2005
  Debat "NA 2 OKTOBER: HOE VERDER MET DE VAKBEWEGING?"
  Het debat was onderdeel van het Marxisme Festival 2005 (22-24 april 2005 te Amsterdam). Gedebatteerd werd met Niek Stam (FNV Bondgenoten / De Maat Is Vol), Wim Bermond (actiecomite brandweer Amsterdam), Kenneth Cuvalay (coördinator EARN) en Bart Griffioen (Internationale Socialisten).
 • 15-17 april 2005
  TUC Black Workers' Conference Southport
  Opnieuw heeft EARN deelgenomen aan de Black Workers' Conference van de Engelse vakvereniging TUC (Trade Union Congress). De conferentie vond plaats in Southport en Rita Mungra, Jerry Chintoe en Kenneth Cuvalay namen namens EARN deel aan de conferentie.
 • 24 maart 2005
  MTNL Magazine
  Rita Mungra van EARN was als gast aanwezig in de studio van televisiezender MTNL. Het gesprek ging onder andere over de stand van zaken wat betreft discriminatie en racisme op de werkvloer.
 • 27 februari 2005
  Rhythm Against Racism festival
  Rita Mungra en Farouq Tareen EARN vroegen tijdens het Rhythm Against Racism festival in het debat op zondagmiddag aandacht voor het feit dat racisme zeker niet alleen moslims treft, maar ook andere etnische gemeenschappen in Nederland. Ook zetten zij kanttekeningen bij het gedrag van bepaalde 'bekende Nederlanders' die zich nu ineens fel uitspreken tegen racisme terwijl het toch bepaald geen nieuw verschijnsel is in de samenleving.
 • 27 januari 2005
  Werkconferentie over de toekomst van de vakbeweging
  "Hoe moet het verder met de belangenbehartiging?" was het thema van de conferentie. 75 vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers, ondernemingsraden, wetenschap en overheid waren op uitnodiging van Evert Smit (Basis&Beleid) en Keimpe Schilstra (FNV Bondgenoten) naar Kasteel Kerckebosch in Zeist gekomen om te discussiëren over de toekomst van de vakbeweging. De coördinator van EARN, Kenneth Cuvalay, was hierbij aanwezig. Boek naar aanleiding van conferentie: Strategische keuzes in de belangenbehartiging van werknemers / Keimpe Schilstra & Evert Smit. - Amsterdam: Aksant, 2005. - ISBN 90 5260 1461

Activiteiten 2004

 • 26 - 28 november 2004
  Nederlands Sociaal Forum
  Op 26, 27, en 28 november 2004 vond in de Beurs van Berlage te Amsterdam het eerste Nederlands Sociaal Forum plaats. EARN-coordinator Kenneth Cuvalay was hierbij aanwezig.
 • 3 oktober 2004
  Televisieprogramma Meeting Point (NMO)
  EARN heeft deelgenomen aan het discussieprogramma Meeting Point van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO). In de uitzending waren drie leden van EARN (Gunay Kokulu, Mohammed Mdaghri, Kenneth Cuvalay) te gast om te discussieren over racisme en discriminatie op de werkvloer.
 • 27 mei 2004
  Uitgave reader "Artikel 13: van verdrag naar praktijk"
  Uitgegeven naar aanleiding van de workshop over artikel 13 van het EU-verdrag van Amsterdam op de FNV-studiedag 'Een werkvloer onder racisme'.
  De studiedag is wegens gebrek aan belangstelling binnen de organisaties van de verschillende FNV-bonden niet doorgegaan.
 • 15 mei 2004
  Seminar EARN 15 mei 2004 in Amsterdam
  Thema van het seminar 'Is er toekomst voor zwarte kaderleden binnen de vakbeweging?' Kaderleden discussieren met elkaar over 'stevige' onderwerpen in relatie tot Europa, racismebestrijding en de rol van de vakbeweging.
 • 23 - 25 april 2004
  TUC Black Workers' Conference Torquay
  Drie leden van EARN maakten een studiereis naar de jaarlijkse Black Workers' Conference (23-25 april 2004) van de Engelse vakcentrale Trades Union Congress (TUC). Ook Judith Roosblad, kaderlid ABVAKABO FNV en auteur van het proefschrift “Vakbonden en immigranten in Nederland” reisde mee. Op de eerste dag van de conferentie werd het rapport Moving on … How Britain’s unions are tackling racism gepresenteerd. Het rapport toont aan dat zwarte en Aziatische werknemers niet evenredig hebben geprofiteerd van de goede economie, met name voor jongeren was dit niet het geval.
 • april 2004
  Brief Tweede Kamer over Nationaal Actieplan Racisme
  In april 2004 heeft EARN een brief gestuurd naar de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer om haar kritiek te geven op het Nationaal Actieplan tegen Racisme (NAP-NL). Lees de brief
 • maart 2004
  EARN publiceert tweede factsheet over nieuwe Europese antiracisme-wetgeving
  De factsheet gaat wederom over artikel 13 van het Europees Verdrag van Amsterdam, maar ditmaal met zeer praktische informatie over de implementatie van artikel 13 in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Per 1 april 2004 is de aangepaste Awgb van kracht. Alle nieuwe mogelijkheden van de wet worden opgesomd en kort toegelicht.
 • 26 februari 2004
  EARN schrijft brief aan voorzitter ABVAKABO FNV
  EARN heeft een brief gestuurd aan ABVAKABO FNV-voorzitter Guus van Huygevoort. De brief is een reactie op de column van Van Huygevoort in het magazine Aaneen van ABVAKABO waarin hij zich afvraagt waarom migranten niet integreren in de bonden.
 • februari 2004
  Interview coordinator EARN in kaderblad FNV Bondgenoten
  Kenneth Cuvalay, coordinator van EARN wordt geinterviewd door BKader, het kaderblad van FNV Bondgenoten: "Elf september heeft de verhoudingen in Nederland grondig veranderd. Racisme en discriminatie op de werkplek nemen toe. Witte kaderleden zien het probleem niet of schieten in de verdediging. Het is hun strijd niet."
 • 8 februari 2004
  Televisiedebat over integratie
  Twee EARN-leden namen deel aan een televisiedebat van de omroep OHM over integratie in relatie tot (met name) de Hindoestaanse gemeenschap
 • 31 januari 2004
  Seminar Black Workers for Justice - Europe in Londen
  Op 31 januari 2004 leverde EARN een bijdrage aan het seminar van haar partnerorganisatie Black Workers for Justice - Europe uit Engeland. Thema van het seminar was 'Building the Black Solidarity UK Network'.

Activiteiten 2003

 • 22 december 2003
  Televisie-uitzending MTNL
  Op 22 december 2003 werden vier EARN-leden geinterviewd door de regionale televisiezender MTNL (Migrantentelevisie Nederland). EARN gaf kritisch commentaar bij de publicatie "Tien geboden voor de vakbeweging" van Paul de Beer (Amsterdam University Press, 2004).
 • 15 december 2003
  3e Nationale Rondetafelconferentie
  EARN bezocht op 15 december 2003 de 3e Nationale Rondetafelconferentie van het EUMC (nu: EU Fundamental Rights Agency) in Rotterdam. Thema van de conferentie 'De rol van Europa bij de bestrijding van rassendiscriminatie in Nederland'.
 • 10 november 2003
  Persbericht: EARN wil cursus voor xenofobe Nederlanders
  In het kader van de Migrantenweek (16-23 november 2003) heeft EARN een persbericht verspreid waarin zij pleit voor een cursus voor Nederlanders die zich angstig, afkerig of haatdragend opstellen naar landgenoten met een andere huidskleur, cultuur of religie.
 • 16 - 19 oktober 2003
  Deelname Vrouwenconferentie Atlanta
  Van 16 tot 19 oktober heeft EARN deelgenomen aan de Southern International Working Women’s Conference in Atlanta, Verenigde Staten. Doel van de conferentie: "To bring women together,to educate ourselves and deepen our analysis of globalization and worker ’s rights, and to strengthen the leadership of women in all facets of life, including environmental justice.
 • 17 - 18 juli 2003
  Lezing Studentenconferentie Engeland
  Op 17 en 18 juli 2003 heeft EARN een lezing gegeven op de Face to Face-conferentie (13-20 juli) georganiseerd door scholieren van de Michael Hall School in Forest Row, Engeland.
 • 8 juli 2003
  Public Hearing artikel 13 Brussel
  Op 8 juli 2003 is EARN aanwezig geweest bij de 'Public Hearing' in het Europees Parlement te Brussel die ging over de invoering van artikel 13 in de verschillende landen van de Europese Unie. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Europarlementariër Claude Moraes in samenwerking met ENAR. De uitkomsten van de Public Hearing zijn te vinden in ENAR's nieuwsbrief ENARgy 2, July/August 2003 (pp. 4-6). EARN heeft over artikel 13 een Factsheet gemaakt met uitleg en achtergrondinformatie.
 • 22 juni 2003
  Lezersconferentie Solidariteit
  Op 22 juni 2003 heeft EARN een lezing gegeven op de Lezersconferentie van Solidariteit. Thema van de conferentie was 'Migratie / Integratie'. EARN-leden Rita Mungra, Jerry Chintoe en Kenneth Cuvalay gingen in discussie met wetenschapper Jeroen Doornerik (‘Racisme is wetenschappelijk gezien niet interessant’), Forum-medewerker Zeki Arslan (‘Minderheden moeten af van de ziekelijke loyaliteit aan de eigen cultuur’) en de zaal. Op de website van Solidariteit staat een interview met EARN en een verslag van de conferentie.
 • 19 juni 2003
  Informatiebijeenkomst Groen Links Europa
  EARN heeft de bijeenkomst “Het grootste gelijk van Europa: Brussel pakt rassendiscriminatie stevig aan” bijgewoond (georganiseerd door Groen Links Europa). Sprekers waren Cathalijne Buitenweg, Europarlementariër van Groen Links en Dick Houtzager, juridisch medewerker van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR, nu Art. 1)
 • voorjaar 2003
  Nationaal Actieplan tegen Racisme
  EARN heeft in het voorjaar van 2003 een bijdrage geleverd aan de samenstelling van het Nationaal Actieplan tegen Racisme (NAP/NL) dat naar aanleiding van de Wereldconferentie tegen Racisme in Durban, Zuid-Afrika 2001 is opgesteld.
 • 22 maart 2003
  Workshop Landelijke Dag FNV
  Op 22 maart 2003 hebben we op de FNV landelijke dag Etnische Minderheden te Ede een workshop verzorgd over institutioneel racisme.

Activiteiten 2002

 • 1 - 3 november 2002
  EARN-Conferentie, Egmond 1-3 november 2002
  Op 1, 2 en 3 november 2002 organiseerden wij een Europese Anti-Racisme Netwerk Conferentie.
 • In de afgelopen twee jaar hebben we een start gemaakt met het opbouwen van een netwerk van migranten-kaderleden van bonden uit verschillende Europese landen.
 • We bouwen contacten op door jaarlijks de de Black Workers' Conference bij te wonen van de Engelse vakfederatie TUC
 • mei 2002
  Brievenactie verkiezingen
  Bij de politieke verkiezingen in mei 2002 hebben we door middel van een brievenactie de FNV-bonden opgeroepen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit naar aanleiding van de stemmingmakerij rondom migrantenonderwerpen. Bovendien zijn politieke partijen benaderd om hun standpunt over racismebestrijding toe te lichten
 • 21 maart 2002
  Workshop Themadag AbvaKabo FNV
  Op 21 maart 2002 (21 maart is de internationale dag tegen racisme) heeft EARN een workshop verzorgd op de themadag Migranten en Netwerken van AbvaKabo FNV. Het doel van de workshop was om de deelnemers inzicht te geven in het verschil tussen institutioneel racisme en alledaags racisme

Activiteiten 2001

 • 26 - 29 april 2001
  EARN-leden bezoeken de Black Workers' Conference in Perth, Schotland
 • In samenwerking met de FNV Vakcentrale hebben we een projectvoorstel ingediend voor het Europese EQUAL-fonds. De bedoeling van dit project was om praktische instrumenten te ontwikkelen die migranten op de werkvloer kunnen gebruiken bij het bestrijden van discriminatie en (institutioneel) racisme. De FNV Vakcentrale heeft echter zonder ons medeweten ingrijpende wijzigingen in het projectvoorstel aangebracht. Het voorstel is later afgewezen.
 • Een herziene versie van ons oorspronkelijke EQUAL-project is ter bespreking voorgelegd aan AbvaKabo FNV. Momenteel wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om dit project binnen AbvaKabo uit te voeren.
 • Met het LBR (nu Art. 1) hebben we samengewerkt in een onderzoek naar gedragscodes.
 • We hebben geijverd voor deelname van meer kaderleden in de CCEM (Contactcommissie Etnische Minderheden) van FNV en voor participatie van kaderleden in de voorbereidingen van de landelijke FNV-dag etnische minderheden.
Comments