โครงงานวิจัย

     การวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตรในขั้นตอนการผลิต การเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว 

ตลอดจนอุตสาหกรรมเกษตร

        การลดการสูญเสียจากการเกี่ยวนวดข้าว การลดการสูญเสียในการขัดขาวข้าวสาร 

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตถั่วลิสง เครื่องสกัดน้ำมัน

เมล็ดสบู่ดำ เทคโนโลยีการสีข้าว เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก การศึกษา

พัฒนาเครื่องปลูก เครื่องพ่นสารเคมี เป็นต้น

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser