สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ โปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 150 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  โทรศัพท์ : 043-235403  โทรสาร : 043-235403

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ดูแลเว็บไซต์
: อ.ภาคิไนย  ภูพวก โทร : 091-3699638  E-mail : phakinai99@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------