Presentació

En aquesta web desenvoluparem el projecte documental impulsat per la biblioteca de l'IES Damià Huguet per treballar a l'aula la competència informacional de l'alumnat de 1r d'ESO per mitjà d'una hora setmanal, dins de l'horari lectiu, d'Activitat d'Estudi (AE).

L'assistència efectiva a l'alumnat a l'hora de millorar les seves tècniques d'estudi i d'accedir a la informació en una societat altament digitalitzada, passa per facilitar-li les eines cognitives i les habilitats instrumentals necessàries que li permetin fer recerques a Internet de forma autònoma, efectiva i responsable. Aquest és l'objectiu del projecte i la justificació de la seva incorporació i desenvolupament dins de l'aula a través d'aquesta hora lectiva setmanal.