Roman Bumar DS185t

o maksymalnym udźwigu 18T, wysięgu podstawowym umożliwiającym podnoszenie do 19,5m. Możliwy montaż bociana zwiększającego podnoszenie do 25,5m z maksymalnym udźwigiem do 2T.