Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej 
                        oraz 
                        Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej 
                        Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

                        zapraszają na V Interdyscyplinarną Konferencję Naukową 

                        z cyklu „Dialog z tradycją”

                  DZIEDZICTWO ANTYCZNE I BIBLIJNE DZIŚ 
                (język – kultura - media) 

                        która odbędzie się w dn. 3 – 5 grudnia 2018 roku