SZKOLNE KOŁO PCK

Szkolne Koło PCK
 

Szkolne Koło PCK działa na terenie naszej szkoły od 2000 roku pod patronatem Łódzkiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, który znajduje się w Łodzi   przy ul. Piotrkowskiej 203/205.
   
Obecnie działalność SK PCK wspierają p.Dyrektor Joanna Przybył  
i p.Wice Dyrektor Dagmara Rzeszutek. 
Założycielem i opiekunem koła jest p. Beata Monika Radosz.

        Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest wdrożenie uczniów do niesienia pomocy potrzebującym.

Realizujemy następujące zadania:

  • pomoc potrzebujący,
  • realizacja profilaktycznego programu zdrowotnego Szkolnego Koła PCK,
  • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki zdrowotnej,
  • kształtowanie podstawowych nawyków zdrowego stylu życia,
  • popularyzowanie zasad bezpieczeństwa.
  •