Szülőknek‎ > ‎

Iskoláskor

Bútor matek

A matematika körülveszi életünket, a mindennapok része. Gyermekeink sokszor épp ezt a fontos elemét nem tapasztalják meg a matematikából. Pedig az elméletek gyakorlati tapasztalatokból születnek. Lehet, hogy nem osztályteremben ülve és ott elképzelt helyzetekben kellene a számtani és geometriai ismereteket a fejükbe szuszakolni, hanem a valós környezetben dolgozni.

A diszkalkulia terápia egyik eleme számomra a gyermek aktív környezetébe való bejutás, és ottani tevékenykedtetés. A gyermek számára az adott környezet ismerős, önállóan is ismételhető. Természetesen nincs mindig lehetőség erre, ilyenkor az ehhez hasonló hely biztosítása alapvető.

Nos erre egy könnyű példa: Expedit könyvespolc

Különböző mérető négyzet arányos polcok rendszere.

1) halmazok képzése: A 4 X4-es polcrendszerre 4 X 4 különböző tárgy pakolása, és oszlopba majd sorba helyezése.

2) irányok és lateralitás gyakorlása: Egy tárgy folyamatpakolása irányítás szerint. Pl. indulj el a bal alsó polcról a tárggyal. Haladj balra 2 polcot, majd felfelé 1 polcot. Tedd a megadott polcra a tárgyat.

3) torpedó játék: A polchoz kapható fiókok alkalmazásával vagy színes cipős dobozokkal látványos és élvezetes.

4) törtek: 1 egész = 4 X 4 - es könyvespolc, osszuk 4 egyenlő részre. Mekkora egy egység? 1 X4 - es polcsor. Ezeket az eredményeket akár színes lapok felragasztásával szemléltethetjük. Szöveges feladatba is ágyazható a feladat: 4 gyerek pakolhat a 4 X4 - es polcrendszerre. Anna, Imre, Aladár, Zsolt. Ki mennyi polcra pakolhat? Minden névhez kap a gyermek több azonos színű lapot vagy könyvet. Gyakorlatban pakolva tapasztalja meg a választ.

5) szöveges feladatok: A legkülönbözőbb szöveges feladatok állíthatóak össze, melyet a gyakorlatban lehet ellenőrizni. Pl. Zita leporolja a 4X4- es polcrendszert. Már leporolt 8 polcrészt, amikor csengetnek. Zita abbahagyta a porolgatást, hogy a postástól átvegye a levelet. Mennyi polcelem maradt hátra?

6) kicsiknek pakolás:  a matematika alapozása, és ezáltal a diszkalkulia prevenciója már kiskorban megkezdhető, tehát pakoljon térben és időben sokat a gyermek. A polcrendszerrel játékosan pakolhatunk együtt gyermekünkkel.

És ha nincs ilyen polcrendszerünk? Cipős dobozok oldalukra fordítva, így összeragasztva épp olyanok, mint a könyvespolc. Más szekrények is rendelkeznek hasonló felépítéssel. 


Könyvajánló

Ronit Bird  - Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket?

Örömmel írok ismét a diszkalkulia területén megjelent kiadványok egyikéről, hisz 2011-es magyarországi kiadásával még szinte ropogós szakanyag. A szerző ugyan 2009-ben készítette, de a terület kevés számú szakirodalmát tekintve még így is friss műnek számít.
Ronit Bird által írt Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket? című kiadványa forradalmi segítséget nyújt a pedagógusok, a szülők számára. Alaposan kidolgozott módszertani rendszerével Lorenz Radatz által felállított fejlődési sorrendet követve hangsúlyt fektet a konkrét tárgyakkal történő manipulálásra, mely által erősödik a képi elképzelés, szimbolikus ábrázolás, automatizálás, végül a szöveges feladatokhoz szükséges elvont gondolkodás.
A kiadvány rövid szakmaelmélet után részletesen foglalkozik az egyesével való számolás leküzdésével, a tízes átlépés technikájával, a szorzás és osztás területi modelljével, végül a következtetés módszerével. A témákhoz rengeteg játékot vonultat fel, mely által személyre szabott, differenciált foglalkozások szervezhetőek.
Magyarországon a számolási zavart a diszkalkulia fogalma alá rendelik, míg a jelen kiadvány eltérő értelmezése alapján Brian Butterworth felmérésére hivatkozva 4-6 %-ra teszi a diszkalkuliások számát a tanulói populációban, melyhez más szakértőkre hivatkozva 50-60 %-ban megjelenő számolási nehézséget említ. Az előző fogalmi tisztázás alapján nem egy szűk értelemben vett diszkalkulia terápiás módszertani eszközt tart kezében az olvasó, hanem egy átfogó matematikai nehézségeket áthidaló segédletet.
A kiadvány újdonsága, hogy az Akadémia Kiadó honlapján virtuális melléklet található, mely a szemléltető eszközökről készült leírást, kinyomtatható játékokat és feladatokat tartalmaz.za.
Végül a könyv borítóján található összefoglaló listával ajánlom minden szakember figyelmébe:
 9 – 16 éveseknek,
 40 játék,
 tanítási módszerek
Ronit Bird
Hogyan győzzük le a számolási nehézségeket?
Segítség a diszkalkuliával, matematikai nehézségekkel küzdő diákoknak
Fordította : Siposs András
Akadémia Kiadó, 2011
.
 
10-es számkör a mindennapokban
Sokszor kerülünk szembe a fejlesztés során az eszközbeszerzés drága nehézségeivel. Erre példa a fejlesztőeszközöket gyártó vagy terjesztő cégek színes prospektusai. Súlyos ezrekért vásárolhatunk kész termékeket, mellyel sok energiát takarítunk meg. Vagy mégse?
A megoldások szó szerint körülöttünk hevernek. Ma nézzük meg a 10-es számkör értelmezéséhez, mennyiségi ismeretének támogatásához használható otthoni eszközöket.

Tojástartóundefined
Ma már többféle kiszerelésben kaphatóak tojástartók, de mi most a 10-es számkör érdekében a 10 darabos tojástartót választjuk. A pakolós játékok során a tojást lecserélhetjük tárgyakra, élelmiszerekre. A 10- ig pótláshoz elegendő 1 tojásos doboz. A tizes átlépéséhez 2 drabra lesz szükség. Egyszerűen beszerezhetőek akár magok vagy kupakok a pakoláshoz.
10 dobozzal már a 100- as számkör előkészítését is megkezdhetjük.
 
Zsebkendő
Nagyon hálás eszköz a 10-es számkör gyakorlására. 2 tizes csomaggal már elkezdhetőek a játékok, de 11 darabbal már a 100-as számkör is előkészíthető. Szeretem ezt az eszközt, mivel színekkel és illatokkal is izgalmasabbá tehető a matematikai játék. Ma már gyermekbarát ábrás vagy akár ünnepi mintás zsebkendők kaphatóak.
 
 
Csoki doboz
A Cherry Quenn csokidoboz nemcsak azárt jó, mert a benne található 11 darabos tartóból egyet leragasztva megvan a 10-es számkör, hanem, mert a középső 1 rész leragasztásának kis korrekciójával csodálatos 5-ös számképekből álló 10-es számot kapunk. Már kezdődhet is a pakolás, melyet később a dominóval történő játékkal válthatunk fel tovább erősítve az 5- ös képet. Sokszor kis méretű csokoládékat 10-es kiszerelésben is forgalomba hoznak, így azok is sikerrel hasznosíthatóak a matematika oltárán.
Csipesz
A színes irodai csipeszek olcsó 10-es kiszerelése is érdekes játékokra ad lehetőséget. A pakolás mellett csiptethetünk vele megadott szempontok szerint.
A csipeszek további 10-es egységek kialakítására adnak lehetőséget, mint például egy csipesszel 10 darab papírlap vagy bármilyen tárgyak összefűzése.
Jelen csipeszekkel a párosítás gyakorlatias formában mutatható be, hogy a 10 páros szám.
Egy madzagra akár 10 a kliens számára kedves tárgyat akaszthatunk fel, majd erről egy rövid történet kérünk, ezáltal a szöveges feladatok is gyakorolhatóvá válnak.

Diszkalkulia diagnosztika
 
A diszkalkulia hajlam már óvodás korban megállapítható, de ez még nem jelenti, hogy a gyermek matematikai zavarral küzd majd iskolás korában. Ezen területen gyanút jelenthet a lateralitás (jobb- bal) zavar, mozgáskoordináció zavara, diszpraxia, számosság (1-3), több - kevesebb bizonytalansága és sok más tünet.

Az iskolás korosztálytól már Szakértői Bbizottság (TKVSZRB- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság- és sok esetben Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ) komplex vizsgálata alapján megállapítható a dizskalkulia jelenléte, mint speciális nevelési igény. A komplex vizsgálat orvosi dokumentumok tanulmányozását, interjúkat, pszichológiai és pedagógiai vizsgálatot jelent. A szakértői vélemény a diagnózis megállapítása mellett javaslatot tesz a gyermek fejlesztésére, iskolai elhelyezésére.
A szakértői vizsgálatot kezdeményezheti a pedagógus, a szülő nagykorúság esetén az érintett személy. A vizsgálat igényléséhez a dokumentum letölthető a szakértői bizottságok oldalán, illetve a www.dyscalculiaport.hu/ diagnosztika menüjében. A szakértői vélemény alapján az intézmény igazgatója rendelkezik a felmentésről és egyéb támogatási formákról.

Nehéz kérdés az idősebb korosztály vizsgálatának lehetősége. A szakértői bizottságok általában 0-24 éves korig, középiskola végéig biztosítják a vizsgálatokat. Mi van az idősebb korosztállyal?
Információ a szakértői bizottságok oldaláról.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fogyatékossággal élő hallgató közoktatási tanulmányait követően megállapított, a tanulmányai folytatását tartósan és súlyosan akadályozó fogyatékosságát szakvéleménnyel igazolja.
A szakvélemény kiállítására csak annak a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatónak az esetében kerülhet sor, akinek a fogyatékosságát a közoktatási tanulmányai ideje alatt még nem állapították meg és erre tekintettel tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült.
I. Amennyiben a hallgató diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságot igazoló szakvéleményt kérelmez, abban az esetben Intézetünk Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága jogosult országos szinten az irat kiállítására.
I. fokon az igazgatóság kirendeltségének orvosi bizottsága, II. fokon az igazgatóság orvosi bizottsága jár el.
Ennek megfelelően a fenti fogyatékosságok igazolására vonatkozó kérelmeket közvetlenül a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság kirendeltségének célszerű címezni. /Címük: 1146 Budapest, Thököly u. 82. /
Az I. fokú orvosi bizottság az igénylőt írásban értesíti arról, hogy mely időpontban és címen kell megjelennie a logopédus szakértőnél vizsgálatra, akinek a véleményére alapozva a bizottság kiadja szakvéleményét és postázza az igénylőnek.
Információ a www.orszi.hu oldalról, ahonnan a szükséges dokumentumok letölthetőek.

Kérdése van a diszkalkulia diagnosztikájával kapcsolatban? Írjon és keressük a megoldást.
ĉ
Rita Gönczi,
2011. júl. 17. 23:06
Comments