Szülőknek‎ > ‎

Csecsemőkor

Pelenka prematek

Sokszor nehéz a csecsemők számára a matematikát előkészítő otthoni játékokat kitalálni, melyek valóban költséghatékonyak. Nem is költséghatékonyak, hanem ingyenesek, mert minden kellék otthon megtalálható.

Most erre található ebben a bejegyzésben egy példa.Ingeborg Milz által vázolt http://www.dyscalculiaport.hu/ oldal fogalom menüjében megtalálható ábra alapján a matematikai gondolkodást megelőzi a nyelvi gondolkodás. Érthető, hisz már sokszor emlegetve a matematikai is egy nyelv, így az anyanyelv biztos használata nélkülözhetetlen. Hogyan játszhatunk egy gyermekkel, aki még a saját nyelvét is éppen tanulja?

Vegyük a saját tárgyait, melyeket állandóan használ, mint például a pelenkáját. A pelenkákon állatokat, képeket jelenítenek meg, melyek már a hangutánzó korszakban is jól hasznosíthatóak. A pelenkákat dobozokba, zacskókba csomagolják, így ezek is a játék részét képezhetik.Mire jó a pelenka? Nem csak arra, hogy a rajta levő figurákat tisztázás közben hangoztassuk. Csak néhány példa: szerialitás, differenciálás, azonosítás, memória. Jól jönnek a matekhoz. :-)

1) Felismerő játék

A gyermek elé tesszük a pelenkákat, és kérjük mondja ki a rajta látható állat hangját vagy ha tudja, a nevét. A megnevezést követően a különböző állatfigurákat tartalmazó pelenkákat egymás mellé tesszük, az azonosakat pedig egymásra. Így folyamatos vizuális megerősítés segíti a gyermeket. Az állatfigurák az ismereteknek megfelelően szórtírozhatóak, pl. eleinte csak a kutyás és macskás pelenkákat készítjük elő, majd később a teheneset is. Később nehezíthető a játék, hogy egymásra tesszük a játékban már felhasznált pelenkákat, így a gyermeknek emlékezetből kell tudni a hangokat és a képeket összekötni.

2) Zsákba macska

Az előző játék annyi különbséggel, hogy a pelenkás zacskóból, vagy dobozból vesszük elő a pelenkát, így véletlenszerű a figurák megjelenése, illetve ha a gyermek veheti elő őket, motivációja fokozható.

3) Mondom- mutasd

A gyermek elé kihelyezzük a pelenkákat és mondunk egy állathangot, amit már ismer. Kezdetben a ránézés is megfelelő, később a kézbevétel, rámutatás lesz a jellemző. Nehezíthető a játék azzal, ha össze- vissza helyezzük el a gyermek előtt a pelenkákat, akár egy kicsit egymást fedve.

4) Mondod- mutatom

Ha a gyermek már elsajátította az előző játékokat, akkor képessé válhat az önmotivált kezdeményezésre. Ezáltal már ő hangoztat egy állathangot, és mi mutatjuk fel neki. Érdemes néha direkt tévedni, nem csak a kontroll miatt, hanem egy közös kacagás érdekében.

Végül egy példa, hogy 14 hónaposan már játszható: http://dyscalculiaport.blogspot.com/2012/01/pelenka-prematek.html


Számtalan számérzék - diszkalkulia prevenció csecsemőkorban?

A "Csecsemőkor - Számmegmaradás, és tényleg igaz!" című előzőekben közölt bejegyzésben közölt videó folytán bizonytalan lettem, hogy a babáknak valóban ilyen nyílvánvaló képességük van a több - kevesebb megállapítására, mégha számlálni nem is tudnak, mennyiségállandóságuk bizonytalan. A főiskolai hallgatók által végzett fordítások során a következő szakirodalmi megerősítéseket találtuk:

Emory Egyetem pszchológusa, Stella Lourenco tapasztalata, hogy a csecsemők sokkal komplexebb módon szervezik ismereteiket a számokkal, a térrel és az idővel kapcsolatban, mint azt korábban gondoltuk a beszédtanulást megelőzve.Lourence állítása szerint a 9 hónapos csecsemők már érzékenyek a több, mint - kevesebb, mint kapcsolatokra számok, méretek és a tárgyállandóság körében. A mennyiségekről szerzett tapasztalatokat a világ rendezésére használjuk. (Köszönöm a fordítást Klomer Georginának)

Diszkalkulia esetén az agyi diszfunkció révén ez a téri-, idői rendszer sérül, mely által a tárgyállandóság, mennyiségállandóság, számosság területén eltérés tapasztalható.

A fenti cikk részlete alapján a diszkalkulia prevenció az iskolás kort megelőző óvodás vagy akár bölcsödés terminusban is időszerű kérdés lehet.


10-es számkör a mindennapokban
Sokszor kerülünk szembe a fejlesztés során az eszközbeszerzés drága nehézségeivel. Erre példa a fejlesztőeszközöket gyártó vagy terjesztő cégek színes prospektusai. Súlyos ezrekért vásárolhatunk kész termékeket, mellyel sok energiát takarítunk meg. Vagy mégse?
A megoldások szó szerint körülöttünk hevernek. Ma nézzük meg a 10-es számkör értelmezéséhez, mennyiségi ismeretének támogatásához használható otthoni eszközöket.

Tojástartóundefined
Ma már többféle kiszerelésben kaphatóak tojástartók, de mi most a 10-es számkör érdekében a 10 darabos tojástartót választjuk. A pakolós játékok során a tojást lecserélhetjük tárgyakra, élelmiszerekre. A 10- ig pótláshoz elegendő 1 tojásos doboz. A tizes átlépéséhez 2 drabra lesz szükség. Egyszerűen beszerezhetőek akár magok vagy kupakok a pakoláshoz.
10 dobozzal már a 100- as számkör előkészítését is megkezdhetjük.
 
Zsebkendő
Nagyon hálás eszköz a 10-es számkör gyakorlására. 2 tizes csomaggal már elkezdhetőek a játékok, de 11 darabbal már a 100-as számkör is előkészíthető. Szeretem ezt az eszközt, mivel színekkel és illatokkal is izgalmasabbá tehető a matematikai játék. Ma már gyermekbarát ábrás vagy akár ünnepi mintás zsebkendők kaphatóak.

Csoki doboz
A Cherry Quenn csokidoboz nemcsak azárt jó, mert a benne található 11 darabos tartóból egyet leragasztva megvan a 10-es számkör, hanem, mert a középső 1 rész leragasztásának kis korrekciójával csodálatos 5-ös számképekből álló 10-es számot kapunk. Már kezdődhet is a pakolás, melyet később a dominóval történő játékkal válthatunk fel tovább erősítve az 5- ös képet. Sokszor kis méretű csokoládékat 10-es kiszerelésben is forgalomba hoznak, így azok is sikerrel hasznosíthatóak a matematika oltárán.
Csipesz
A színes irodai csipeszek olcsó 10-es kiszerelése is érdekes játékokra ad lehetőséget. A pakolás mellett csiptethetünk vele megadott szempontok szerint.
A csipeszek további 10-es egységek kialakítására adnak lehetőséget, mint például egy csipesszel 10 darab papírlap vagy bármilyen tárgyak összefűzése.
Jelen csipeszekkel a párosítás gyakorlatias formában mutatható be, hogy a 10 páros szám.
Egy madzagra akár 10 a kliens számára kedves tárgyat akaszthatunk fel, majd erről egy rövid történet kérünk, ezáltal a szöveges feladatok is gyakorolhatóvá válnak.
 

Számmegmaradás - és tényleg igaz
Korábbi, a számfogalom megalapozása című, bejegyzésemben már részleteztem a Piaget által kidolgozott és a számmegmaradás képességét vizsgáló tesztről Jacques Mehler és Tom Bever a massachusettsi Műszaki Egyetem pszichológiai tanszékéről 1967-ben a Science tudományos lapban publikált eredményről. Vizsgálataik alapján Piaget számmegmaradási tesztje nagymértékben függ a kontextustól és a gyermekek motivációs szintjétől. Például a teszt során Piaget 2 sorban eltérő számú üveggolyókat helyezett el különböző távolságra egymástól.A gyermekek arra a kérdésre, hogy melyik sorban van több üveggolyó az átalakítást követően a kevesebb, de hosszabb sort választották. Ez megfelelt Piaget által leírt számmegmaradási hibának. Mehler és Bever az üveggolyókat kicserélte édességre. Nem tettek fel bonyolult kérdést és növelték a gyermekek motivációs szintjét. A gyermekek már a valós darabszámot figyelembe véve mindig a több édességből álló sort választották.
Nos, a puding próbája az evés. A dyscalculiaport.blogspot.com oldalamon egy videóbejegyzés arról, hogy egy közel 9 hónapos csecsemő egymás után háromszor egyértelműen a több csipeszt tartalmazó tálat választja, vagyis tisztában van a több - kevesebb fogalmával. A spontán és nem objektív, megtervezett vizsgálat szempontja: mindig a kevesebbhez érek utoljára, hogy ne befojásoljam a gyermeket. Érdemes nézni azt a pillanatnyi áttekintést, amit a gyermek végez mielőtt a több számára kedvelt csipeszt tartalmazza.
A késbbiekben majd a Piageti tesztet is elvégzem, és küldöm a beszámolót.

Mozgásban a diszkalkuliaprevenció
Elméleti háttér
A diszkalkulia vagyis matematikai zavar nem alapvetően a matematikai tudás problémája, hanem olyan részképességzavar, amelynek megelőzése, enyhítése már a csecsemőkori mozgás során megvalósítható. Nem beszélve az általános kognitív és szociális érés támogatásáról.
A csecsmő és gyermek számára a kognitív, értelmi fejlődés bázisa a mozgás, ezért kiemelt jelentőségű a gyermekek mozgásra ösztönzése. Wallon elsődleges motoros térnek nevezi a gyermek mozgásának helyszínét. A környezet felhívó jellege váltja ki e gyermekből az orientációt. Erre épül később a fogalmi, szemléleti tér. A gondolkodás a minél több és gazdagabb ingereken keresztül fejlődik.
Piaget által meghatározott fejlődési szakaszok is a cselekvésre építenek. Az első az érzékszervi mozgásos értelem időszaka (0-2 év) a beszéd megjelenéséig tart. Jellemzően a cselekvés, a probléma és a helyzetmegoldás hármasa határozza meg. A második szakasz a cselekvésekhez tárgyakhoz kötött gondolkodás. Matematika szempontjából ez a képzeletalkotás a műveletvégzés előtti szakasz (2-8 év), majd a konkrét műveletek szakasza (8- 12 év). Ebben az időszakban, óvodás kor végén megjelenik az egyszerű szabályalkotás.
Montessori szerint a mozgás alapvető jelentőségű az ember számára. Kezdeti időszakban a mozgás az ismeretszerzés, ezáltal a tanulás forrása.
A mozgás során a téri orientáció és lateralitás fejlődik, melyek a diszkalkulia egyik tünetét képezik. Már csecsemőkorban fontos ezen területek erősítése a részképességek ezen belül a diszkalkulia megelőzésében.
Dióhéjban bemutatva látható, hogy a mozgás kiemelt jelentőségű csecsemőkorban, gyermekkorban, tehát mozgásra fel. Na de milyen mozgásra is? Két típusa a nagymozgás és a finommozgás. A gyakorlatiötleteket e két csoportba szedve találhatóak.

Gyakorlati ötlet
Nagymozgások
- haladás: kéz, láb mozgatása, kúszás, mászás, térdelés, felállás, járás
-
hengerben kúszás, bújás: nem kell drága fejlesztőjáték. Elég egy polifoam a régi nyaralásokból vagy doboz átalakítva,
-
kúszás különböző anyagfelületeken (pl. játszótér gumiján, kavicson, füvön, szőnyegen, falapon, szivacson. Nálunk a füves területtel való ismerkedés vicces volt. Eleinte Andor nem volt hajlandó mozdulni rajta és a kúszás helyett kézre és talpra emelkedett, hogy minél kisebb felületen érintkezzen az új anyaggal.
-
gördeszkán húzás
- fel-, és lekúszás: szivacsra fel és lekúszás, ha nincs akkor egy vastagabb falap is megteszi,
-
fordulás: takarón hengergetés, vidám közös játék,

-
lengetés: takaroba vagy más nagyobb anyagba helyezve a csecsemőt négy csücskénél megfogva lengetés
-
túra a szülőkön: nincs nagyobb szórakozás, mint megmászni anyahegyet vagy apahegyet
Finommozgás
- tárgyak fogása: élénk színű, hangot adó tárgyak (ismét elég az otthoni kiülrült dobozok, csipeszek, stb.),
-
pakolás: minden a háztartásban található tárgy megfelelő. Nálam most az Ikeában kapható csiptetők a sláger,
-
kötélhúzás baba módra: tárgyat megfogunk egyik oldalon a baba a másik oldalon, huzogatjuk a baba ellenébe mint a régi kötélhúzásnál. Élvezetes szórakozás. Nálunk nagy a kacagás közben.
-
pancsolás medencében vagy este a kádban. A fürdés nem kötelező rossz, hanem kötelező jó. Itt lehet játszani, mozogni, dalolni, testrészeket tanulni!

Matematika térben és időben
Elméleti háttér
A számok, mennyiségek, halmazok a térben helyezkednek el, így a tér- és időismeret fejlesztése nélkülözhetetlen a matematika előkészítése során. A mennyiségek esetében a gyermekek öntevékenyen fejlesztik számtani képességeiket. Pakolnak, számolnak. Mindezt a háromdimenziós térben teszik. A későbbiekben a halmazok alkotása is pakolással, csoportosítással történik a térben. Amennyiben egy gyermeknek nem alakul ki az adekvát térismerete, úgy nem képes a megfelelő csoportosításra és számtani műveletek elvégzésére sem.
Hogyan építi fel a gyermek a téri rendszert?
A téri rendszer alacsonyabb szintű elemekből épül fel. A gyermeknek magának kell felépítenie rendszerét, melynek elemi építőköveinek ismerete elengedhetetlen a diszkalkulia diagnosztika és -terápia területén. A rendszer elemeit a modalitások alkotják: auditív-, látási-, vesztibuláris-, proprioceptív-, taktilis észlelés.

Azoknál a gyermekeknél, akik a téri orientáció részleges, vagy teljes zavarával kezdik tanulmányaikat, gyakran tanulási problémákkal küzdenek. Elsősorban az olvasás, írás, számolás terén jelentkeznek a nehézségek.

Gyakorlati ötlet
Már 8 hóapos kortól
- közös
pakolós játékok,
- tárgyak
gurítása a térben
-
torony építése és ledöntése,
-
tapsolás vagy ütögetés ritmusos mondókákra vagy dalokra,
- közös mozgás
türkör előtt,
-
saját testének érintése fürdés közben (pl. mondogatva: kéz, kéz, láb, láb, has, arc, orr)
-
vízben csapkodás
- fürdésnél gumiállatok ki- és bepakolása a vízbe
- és a legfontosabb: a
napirend
, amely biztonságot nyújt, de emellett az idői tájékozódás kezdete.

Mennyiségállandóság korai megalapozása
.

 

Elméleti háttér
Acsecsemők számtani következtetései teljes mértékben a tárgyak téri- idői pályáján alapulnak. (Dehaene, 2204)
Karen Wynn 1992-ben a Nature című tudományos lapban tette közzé a tárgyállandóságot bizonyító kísérletét. Wynn 5 hónapos csecsemőknek bábszínházat épített fel. Az egyik oldalon a kísérletvezető keze betett egy egeret, majd felemelte a paravánt és utána még egy egeret tett be, most már a paraván mögé. A gyermekek nem látták a két tárgyat együtt, hanem csak egymás után. Megvizsgálták a gyermekek figyelmét, hogy mennyi időt töltenek a látottak megfigyelésével. Az 1 + 1 = 2 esetében jóval kevesebb időt töltöttek a csecsemők a megfigyeléssel, mint az 1 + 1 = 1 esetében. Ugyanez történt kivonás esetében is, vagyis a 2 – 1 = 1 esetén kevesebb ideig figyeltek a csecsemők, míg sokkal hosszabb ideig vizsgálták a 2 – 1 = 2 esetet. Wynn a hármas eredménnyel is végigcsinálta kísérletet. Vagyis 1 + 1 = 3, illetve 2 – 1 = 3 esetén is a csecsemők hosszabb ideig figyelték a játék egereket. Ezek alapján a csecsemők képesek alapvető számítási műveletek elvégzésére, de csak az 1, 2, 3 mennyiségek esetében.

Gyakorlati ötlet
A mennyiségállandóság már a csecsemő korszakban alakul. Kezdődik a személy- és tárgyállandósággal. Ezért fontos a kukucska majd később az eldugós játékok rendszeres játszása. A baba felismeri, hogy a dolgok annak ellenére, hogy eltűnnek, jelen vannak.
Comments