Szülőknek

Aloldalak listája

 
 
Csecsemőkor
 
Matematika térben és időben
Elméleti háttér
A számok, mennyiségek, halmazok a térben helyezkednek el, így a tér- és időismeret fejlesztése nélkülözhetetlen a matematika előkészítése során. A mennyiségek esetében a gyermekek öntevékenyen fejlesztik számtani képességeiket. Pakolnak, számolnak. Mindezt a háromdimenziós térben teszik. A későbbiekben a halmazok alkotása is pakolással, csoportosítással történik a térben. Amennyiben egy gyermeknek nem alakul ki az adekvát térismerete, úgy nem képes a megfelelő csoportosításra és számtani műveletek elvégzésére sem.
Hogyan építi fel a gyermek a téri rendszert?
A téri rendszer alacsonyabb szintű elemekből épül fel. A gyermeknek magának kell felépítenie rendszerét, melynek elemi építőköveinek ismerete elengedhetetlen a diszkalkulia diagnosztika és -terápia területén. A rendszer elemeit a modalitások alkotják: auditív-, látási-, vesztibuláris-, proprioceptív-, taktilis észlelés.

Azoknál a gyermekeknél, akik a téri orientáció részleges, vagy teljes zavarával kezdik tanulmányaikat, gyakran tanulási problémákkal küzdenek. Elsősorban az olvasás, írás, számolás terén jelentkeznek a nehézségek.

Gyakorlati ötlet
Már 8 hóapos kortól
- közös
pakolós játékok,
- tárgyak
gurítása a térben
-
torony építése és ledöntése,
-
tapsolás vagy ütögetés ritmusos mondókákra vagy dalokra,
- közös mozgás
türkör előtt,
-
saját testének érintése fürdés közben (pl. mondogatva: kéz, kéz, láb, láb, has, arc, orr)
-
vízben csapkodás
- fürdésnél gumiállatok ki- és bepakolása a vízbe
- és a legfontosabb: a
napirend
, amely biztonságot nyújt, de emellett az idői tájékozódás kezdete.

Mennyiségállandóság korai megalapozása
.

 

Elméleti háttér
Acsecsemők számtani következtetései teljes mértékben a tárgyak téri- idői pályáján alapulnak. (Dehaene, 2204)
Karen Wynn 1992-ben a Nature című tudományos lapban tette közzé a tárgyállandóságot bizonyító kísérletét. Wynn 5 hónapos csecsemőknek bábszínházat épített fel. Az egyik oldalon a kísérletvezető keze betett egy egeret, majd felemelte a paravánt és utána még egy egeret tett be, most már a paraván mögé. A gyermekek nem látták a két tárgyat együtt, hanem csak egymás után. Megvizsgálták a gyermekek figyelmét, hogy mennyi időt töltenek a látottak megfigyelésével. Az 1 + 1 = 2 esetében jóval kevesebb időt töltöttek a csecsemők a megfigyeléssel, mint az 1 + 1 = 1 esetében. Ugyanez történt kivonás esetében is, vagyis a 2 – 1 = 1 esetén kevesebb ideig figyeltek a csecsemők, míg sokkal hosszabb ideig vizsgálták a 2 – 1 = 2 esetet. Wynn a hármas eredménnyel is végigcsinálta kísérletet. Vagyis 1 + 1 = 3, illetve 2 – 1 = 3 esetén is a csecsemők hosszabb ideig figyelték a játék egereket. Ezek alapján a csecsemők képesek alapvető számítási műveletek elvégzésére, de csak az 1, 2, 3 mennyiségek esetében.

Gyakorlati ötlet
A mennyiségállandóság már a csecsemő korszakban alakul. Kezdődik a személy- és tárgyállandósággal. Ezért fontos a kukucska majd később az eldugós játékok rendszeres játszása. A baba felismeri, hogy a dolgok annak ellenére, hogy eltűnnek, jelen vannak.
 
 
 
 
 
 

Comments