Witamy na stronach Wirtualnego Zbioru Zadań ze Statystyki (WZZS) opracowanego głównie z myślą o studentach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały w nim zawarte są jednak dostępne dla wszystkich, zatem zachęcamy wszystkich - nie tylko studentów IS UW do współredagowania tego zbioru - na przykład poprzez przesyłanie ciekawych zadań dotyczących podstawowego materiału ze statystyki oraz rozwiązań zadań przez nas zamieszczanych.

Zadania zamieszczane są głównie w postaci plików PDF, część jest wklejona w treści strony jako oddzielne "posty". Ćwiczenia odnoszące się do materiału bieżącego można znaleźć w zakładce "Zadania". Materiał podzielony jest zgodnie z częściami wyróżnionymi w sylabusie. W miarę możliwości staramy się podawać odpowiedzi do zadań, jednak zachęcamy Czytelników do rozwiązywania zamieszczonych zadań "na czysto" i przesyłaniu nam rozwiązań tych zadań, które jeszcze nie mają rozwiązań. Zestawy egzaminacyjne z poprzednich lat znajdują się w zakładce "Zestawy egzaminacyjne". Zestawy te dzielą się według rodzaju egzaminu (egzamin zerowy - po pierwszym semestrze, egzamin końcowy i egzamin poprawkowy). Przy każdym zestawie podana jest informacja, z którego roku pochodzi, co może być istotne w kontekście zmieniających się z czasem wymagań egzaminacyjnych. 
Zachęcamy do zapoznania się ze wzorcowym sposobem rozwiązania zadań egzaminacyjnych. Niektóre z zestawów egzaminacyjnych zawierają również rozwiązania, ale zachęcamy Czytelników (Studentów) do współredagowaniu tego działu.

UWAGA: Testy ze statystyki dostępne są również na witrynie WebTesta, pod adresem: http://www.konieczna-salamatin.eu/webtest/WebTest.html
Jeśli ktoś chciałby rozwiązać sprawdziany z poprzednich lat - zapraszamy do odwiedzenia również Archiwum Dydaktycznego prowadzonego przez Joannę Konieczną-Sałamatin.