ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

  ซิมปอร์

10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ประเทศ :บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
ชื่อดอกไม้ประจำชาติ :ดอกซิมปอร์(Simpor)
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli    
วงศ์ :DILLENIACEAE
ชื่ออื่น ๆ :ส้านชะวา
ลักษณะของต้นซิมปอร์ :ไม้ต้น สูงได้ถึง ๑๐ เมตร เปลือกสีม่วงดำ ใบเดี่ยวออกสลับ รูปรีจนถึงรูปไข่กว้าง ๘-๑๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕-๓๐ เซนติเมตร ปลายกลม หรือมน โคนมน มีครีบและยกตั้งดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อที่ยอด ๔-๕ ดอก บางครั้งมีถึง ๑๘ ดอก กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ รูปช้อนเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘ เซนติเมตร มีเกสรตัวผู้จำนวนมาก มีผลเป็นรูปกลม แป้น กว้าง๑-๑.๕ เซนติเมตร
ยาว ๒-๒.๕ เซนติเมตร เมื่อสุกสีส้มหรือแดง แตกเป็น ๖ แฉก
ถิ่นกำเนิด :ภูมิภาคมาเลเซียออกดอก 
การขยายพันธุ์ :ตอนกิ่ง
อ้างอิงจาก :http://www.magnoliathailand.com


   ดอกลำดวน

 
ประเทศ
ชื่อดอกไม้ประจำชาติ
   สหราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
   ดอกลำดวน
ชื่อสามัญ  Lamdman, Devil Tree, White Cheesewood
ชื่อวิทยาศาสตร์  Melodorum fruticosum Lour.
วงศ์  ANNONACEAE
ชื่ออื่น  ลำดวน (ภาคกลาง), หอมนวล (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไปลำดวนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 5–10 เมตร ผิวเปลือกลำต้น   เป็นสีเทา  ผิวต้นเรียบ มีรอยแตกเล็กน้อยแตก ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ กันตามข้อ ลำต้น  ใบเป็นรูปหอก ยาวรี ปลายใบแหลม โคนใบมนแหลม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกตามส่วนยอด และตามง่ามใบ มีกลีบดอก 6 กลีบ ซ้อนกันเป็นชั้น ปลายกลีบแหลม โคนกลีบดอกกว้าง ดอกมีขนาดเล็กสีเหลือง กลิ่นหอมเย็น ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม
การขยายพันธุ์  การเพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม  ดินร่วนซุ่ย แสงแดดจัด เติบโตได้ดีในที่ชุ่มชื้น
ถิ่นกำเนิด   ประเทศแถบอินโดจีน
                                                                   อ้างอิง                         www.srisaket.go.th   กล้วยไม้ราตรี

10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกันประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

ชื่อดอกไม้ประจำชาติ :กล้วยไม้ราตรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cestrum Nocturnum

วงศ์ : solanaceae

ชื่อสามัญ Night Jessamine

ชื่ออื่น ๆ Lady of the Night ,ราตรี, หอมดึก

ลักษณะ: ราตรีเป็นดอกไม้ ที่มีกลิ่นหอมในเวลากลางคืน
เมื่อมีดอกมันจะส่งกลิ่นไปไกล กลิ่นไม่ฉุนจนเกินไป มีกลิ่นเย็นเรื่อย ๆ 
ทำให้ได้อีกชื่อหนึ่งว่า หอมดึก ส่วนมากนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือน 

ถิ่นกำเนิด:ในหมู่เกาะอินดีส

อ้างอิง :http://saw-kas-view.blogspot.com


    

    ดอกจำปาลาว


10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน

ประเทศ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)

ชื่อดอกไม้ประจำชาติ:ดอกจำปาลาว

ชื่อวิทยาศาสตร์  Plumeria rubra L.

วงศ์ : Apocynaceae

ชื่อสามัญ  :Temple tree , Pagoda tree , Frangipani 

ชื่ออื่น :จงป่า (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี);จำปาขอม (ภาคใต้);จำปาขาว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ);จำปาลาว (ภาคเหนือ);ลั่นทม (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :ไม้พุ่ม สูง 3-6 เมตร ทุกส่วนมียางสีขาว ใบ ใบเดี่ยวออกเวียนสลับถี่ บริเวณปลายกิ่ง รูปใบหอกหรือใบหอกกลับ

 กว้าง  5-10 เซนติเมตร ยาว 12-30 เซนติเมตร ปลายและโคนแหลม ดอก มีหลายสีตั้งแต่สีขาว สีส้ม ชมพูเข้ม จนถึงแดงเข้ม กลางดอกสีเหลือง หรือมีแถบสีเหลือง ด้านนอกมักมีสีชมพู มีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น5 กลีบ ซ้อนเหลื่อมกัน ปลายกลีบแหลมหรือมีติ่งแหลม เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร เกสรตัวผู้ 5 อัน สั้น ผล เป็นฝักคู่ รูปยาวรี กว้าง 2-3  เซนติเมตร

ยาวประมาณ  25  เซนติเมตร
ถิ่นกำเนิด :แถบอเมริกากลาง 

ประโยชน์:ปลือกราก เป็นยาถ่ายอย่างแรง เปลือกต้น มีสารจำพวก iridoid คือ fulvoplumierin ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ในหลอดทดลอง

อ้างอิง:http://www.rspg.or.th


    ดอกพู่ระหง

10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน

ประเทศ:ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
ชื่อดอกไม้ประจำชาติ :ดอกพู่ระหง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus schizopetalus  (Dyer.) Hook.f.
วงศ์  Malvaceae
ชื่อสามัญ  Fringed Hibiscus, Coral Hibiscus
ชื่ออื่น : ชุมบาห้อย (ปัตตานี) พู่เรือหงส์ หางหงส์ (ภาคกลาง)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
: ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร   เป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมนขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบบางสีเขียวเป็นมัน ดอกสีแดง ออกเดี่ยวตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกชั้นเดียวแผ่โค้งไปด้านหลับ ขอบกลีบหยักเว้าลึกเป็นแฉกๆ 
นิเวศวิทยา :  มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตะวันออก                
       อ้างอิงจากhttp://www.rspg.or.th


   

  ดอกพุดแก้ว

10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน

ประเทศ:สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
ชื่อดอกไม้ประจำชาติ:ดอกพุดแก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murraya paniculata (L.) Jack.
ชื่อวงศ์:  RUTACEAE
ชื่อสามัญ:  Orang Jessamine, China Box Tree, Andaman Satinwood, Chinese Box-wood
ชื่อพื้นเมือง:  แก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป:
                 ต้น  ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 ม.
               ใบ  ประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ มีใบย่อย 5-9 ใบ 
              ดอก  ช่อดอกสั้น ออกตามง่ามใบ ดอกสีขาว กลิ่นหอม   
            ฝัก/ผล  รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 5-8 มม. ยาวประมาณ 1 ซม. 
                                                                                      เมล็ด  รูปไข่ มีขนหนาและเหนียวหุ้มโดยรอบเมล็ด
                                                                                      การขยายพันธุ์:  เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
                                                                                      ถิ่นกำเนิด:  จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย และภูมิภาคอินโดจีน
                                                                                      อ้างอิงจาก:
http://www.nanagarden.com  กล้วยไม้แวนด้า

10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ประเทศ :สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) 
ชื่อดอกไม้ประจำชาติ :กล้วไม้แวนด้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Vanda  spp.
วงศ์ :  ORCHIDACEAE
ชื่อสามัญ Vanda
ชื่ออื่น มีชื่อเรียกตามแต่ละสายพันธุ์
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แวนด้าเป็นกล้วยไม้ประเภทโมโนโพเดี้ยล ไม่แตกกอ เจริญเติบโตไปทางยอด รากเป็นรากอากาศ ใบมีลักษณะกลม แบนหรือร่อง ใบซ้อนสลับกัน ช่อดอกจะออกด้านข้างของลำต้นสลับกับใบ ช่อดอกยาวและแข็ง กลีบนอกและกลีบในมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน โคนกลีบแคบ และไปรวมกันที่โคนเส้าเกสร กลีบดอกในล่างด้านใต้มีเดือยแหลมยื่นออกมาเป็นส่วนท้ายของปากกระเป๋า ปากกระเป๋าของแวนด้าเป็นแบบธรรมดาแบนเป็นแผ่นหนาแข็ง และพุ่งออกด้านหน้า รูปลักษณะคล้ายช้อน
                                                                                             อ้างอิงจาก :http://www.rspg.or.th
  ดอกราชพฤกษ์


10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ประเทศ :ไทย (Thailand) 

ชื่อดอกไม้ประจำชาติ :ดอกราชพฤกษ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Golden Shower Tree, Purging Cassia, Cassia fislula Linn.

ชื่อวงศ์ : FABACEAE

ชื่ออื่น : คูน, ลมแล้ง

รูปลักษณะ : ราชพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-15 เมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปวงรี กว้าง 4-8 ซม. 
ยาว 7-12 ซม. ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง ห้อยเป็นโคมระย้า กลีบดอกสีเหลือง ผลเป็นฝักกลม สีน้ำตาลเข้มหรือดำ เปลือกแข็ง 
ผิวเรียบ ภายในมีผนังกั้นเป็นห้อง แต่ละห้องมีเมล็ด 1 เมล็ด มีเนื้อหุ้มเมล็ดสีดำเหนียว

สรรพคุณของ ราชพฤกษ์ : เนื้อหุ้มเมล็ดสีดำ มีกลุ่มสารแอนทราคิวโนน เป็นยาระบาย โดยใช้ขนาดก้อนเท่าหัวแม่มือ 
(ประมาณ 4 กรัม) ต้มกับน้ำ ใส่เกลือเล็กน้อย ดื่มก่อนนอน ดอก เป็นยาระบาย และแก้ไข้

อ้างอิงจาก :http://www.likemax.com


  


  ดอกบัว 

10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน


ประเทศ :สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

ชื่อดอกไม้ประจำชาติ :ดอกบัว

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Nymphaea lotus Linn.

ชื่อวงศ์ :NYMPHAEACEAE

ลักษณะพืช :บัว เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดิน ใต้น้ำการเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ มีสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายขั้น ลักษณะดอกคล้ายรูปกรวย เวลาบานคล้ายกับร่ม ดอกมีสีขาว ชมพู เหลือง ผลคือส่วนที่อยู่ตรงกลางดอก ซึ่งมีเมล็ดประกอบอยู่ภายในจำนวนมาก ลักษณะ ขนาดสีสรร ของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์

                                                                                                                อ้างอิงจาก :http://www.bedo.or.th
ดอกประดู่


10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
ประเทศ :สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
ชื่อดอกไม้ประจำชาติ :ดอกประดู่
ชื่อสามัญ :Angsana, Padauk
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Pterocarpus indicus Willd
วงศ์ :LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น :สะโน (ภาคใต้)
ลักษณะทั่วไป :ลำต้นสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์เตี้ย แผ่กว้างหนาทึบ ใบประกอบขนนก รูปไข่ เรียบหนา ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อมๆ กัน ออกดอกช่วงเดือน เมษายน-สิงหาคม
การขยายพันธุ์ :โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม :ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด :อินเดีย, พม่ามาเลเซียฟิลิปปินส์
Comments