Strona główna

Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie.
                                                                                                                                                                                                                Ludwik Hirszfeld

Celem Stowarzyszenia "Łapska Dwójka" jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, 
w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży; a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.Aktualności:

Alternatywa dla komputera w „Dwójce”
Nasze stowarzyszenie zakończyło realizację trzeciej edycji projektu „Bezpieczni w Internecie” w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Realizacja działań była nadzorowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Do projektu zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich szkół z gminy Łapy.
Celem projektu „Bezpieczni w Internecie edycja III. Alternatywa dla komputera” było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektu odbyły się następujące działania: debata oxfordzka "Piłka czy komputer”, gminny konkurs plastyczny "Moja pasja", gra miejska "Człowiek z pasją" oraz „Noc Talentów”.
Zadanie zlecone przez Podlaskie Kuratorium w Białymstoku oraz Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.


Ciekawa matematyka w „Dwójce”
Nasze stowarzyszenie znalazło się w gronie zwycięzców trzeciej edycji konkursu grantowego "mPotęga".
"mPotęga" to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. U podstaw "mPotęgi" leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci
świata liczb.
W ramach projektu odbyły się: rodzinny konkurs na matematyczną grę planszową oraz Noc Matematyki, w czasie której przeprowadzono warsztaty matematyki na wesoło, turniej matematycznych gier planszowych oraz zabawy integrujące uczestników tej innowacyjnej imprezy. W grudniu planujemy powielenie i przekazanie placówkom oświatowym z gminy Łapy gier, które okazały się najlepsze w konkursie na matematyczną grę planszową.
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.


KRS     0000423424  

REGON  200705763


NIP       9662085690

UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA!
konto bankowe stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy w Łapach, 

80 8081 0009 0002 6518 2000 0010