Obvestila

REGIJSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI - REZULTATI

SREČANJE ČLANIC PODRAVSKE REGIJE - REZULTATI DRUŽABNIH IGER

TEČAJ ZA NIŽJEGA GASILSKEGA ČASTNIKA

Tečaj za nižjega gasilskega častnika v organizaciji Podravske regije se bo začel 18.10.2018. Več informacij najdete v zavihku IZOBRAŽEVANJE / NGČ Podravska regija.

OBVESTILO O SKUPNI OPREMI ZA IZVAJANJE VAJ NA REGIJSKEM VADBENEM POLIGONU

Gasilska regija Podravje je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ormož in s pomočjo donatorjev priskrbela določeno količino gasilske opreme in tehnike, ki je na razpolago za izvajanje vaj na regijskem vadbenem poligonu. Razpoložljivo opremo bomo sproti dopolnjevali, odvisno od sredstev, ki jih bomo uspeli na regiji pridobiti za ta namen.

Seznam razpoložljive opreme bo sproti ažuriran na spletni strani regije, na povezavi: https://sites.google.com/site/dvskupna/aktualno/oprema

Enote, ki bodo opremo uporabljale jo najdejo v garaži vadbenega stolpa. Za uporabo opreme je odgovoren vodja vaj, ki mora uporabo opreme vpisati v evidenčno tabelo (v mapi v garaži). V primeru poškodbe opreme je potrebno le to takoj javiti regijskemu poveljniku na telefon 041 322 144 ali poveljniku Gasilske zveze Ormož, Lisjak Tončku na telefon 041 860 062.

Prosim, da vodje vaj zagotovite pravilno uporabo opreme in da z njo rokujete skladno z namenom uporabe in kot dober gospodar, da bo le ta čim dalj na razpolago in služila svojemu namenu.


Dušan Vižintin, VKGČ

regijski poveljnik