Obvestila

RAZPISI ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ GASILSKE MLADINE ZA LETO 2019

Objavljamo razpise za:

    • regijski kviz gasilske mladine 2019
    • regijsko orientacijsko tekmovanje gasilske mladine 2019
    • organizatorje posameznih tekmovanj v sklopu ligaškega tekmovanja gasilske mladine 2019


OBVESTILO O SKUPNI OPREMI ZA IZVAJANJE VAJ NA REGIJSKEM VADBENEM POLIGONU

Gasilska regija Podravje je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ormož in s pomočjo donatorjev priskrbela določeno količino gasilske opreme in tehnike, ki je na razpolago za izvajanje vaj na regijskem vadbenem poligonu. Razpoložljivo opremo bomo sproti dopolnjevali, odvisno od sredstev, ki jih bomo uspeli na regiji pridobiti za ta namen.

Seznam razpoložljive opreme bo sproti ažuriran na spletni strani regije, na povezavi: https://sites.google.com/site/dvskupna/aktualno/oprema

Enote, ki bodo opremo uporabljale jo najdejo v garaži vadbenega stolpa. Za uporabo opreme je odgovoren vodja vaj, ki mora uporabo opreme vpisati v evidenčno tabelo (v mapi v garaži). V primeru poškodbe opreme je potrebno le to takoj javiti regijskemu poveljniku na telefon 041 322 144 ali poveljniku Gasilske zveze Ormož, Lisjak Tončku na telefon 041 860 062.

Prosim, da vodje vaj zagotovite pravilno uporabo opreme in da z njo rokujete skladno z namenom uporabe in kot dober gospodar, da bo le ta čim dalj na razpolago in služila svojemu namenu.


Dušan Vižintin, VKGČ

regijski poveljnik