tečaj za nižjega gasilskega častnika - Podravska regija

LITERATURA

Za pridobitev gesla pošlji zahtevo na PRIDOBI GESLO in v njej navedi svoj ID iz VULKANA in datum rojstva.

DODATNI ROK ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

Dodatni rok za opravljanje manjkajočih ali neuspešno opravljenih izpitov bo v nedeljo 16.12.2018 ob 9.00 v prostorih OGZ Ptuj.

URNIK (oktober 2018 - april 2019)

REZULTATI IZPITOV