Obvestila

REGIJSKO TEKMOVANJE PODRAVSKE REGIJE 2024

REZULTATI 19. REGIJSKEGA KVIZA MLADINE PODRAVSKE REGIJE

PRAVILNIK O PRIZNANJIH PODRAVSKE REGIJE

Na podlagi 11. člena Pravilnika o delu, nalogah in načinu dela regijskega sveta in regijskega poveljstva na območju Podravske regije ter določil pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v gasilskih organizacijah je Svet Podravske regije na korespondenčni seji 17.5.2020 sprejel PRAVILNIK O PRIZNANJIH PODRAVSKE REGIJE. 

Komisija za priznanja bo skladno s sprejetim pravilnikom najpozneje v juliju 2020 pripravila in objavila Razpis za podelitev priznanj Podravske regije za leto 2020, ki bo poslan vsem Gasilskim zvezam v regiji ter objavljen na spletni strani Podravske regije.