Obvestila

RAZPIS TEKMOVANJA GASILSKIH DVOJIC ZA OTROKE

Na osnovi programa dela Mladinske komisije Podravske regije, vabimo na tekmovanje gasilskih dvojic za pionirje in mladino. Tekmovanje bo 31.8.2019 pri gasilskem domu PGD Moškanjci.

RAZPIS 16. REGIJSKEGA KVIZA GASILSKE MLADINE PODRAVSKE REGIJE

Regijski kviz gasilske mladine Podravske regije bo 16.3.2019 v OŠ Središče ob Dravi.

Gasilske zveze morajo do 10.3.2019 na elektronski naslov lavra.slatensek@gmail.com poslati poročila in rezultate kvizov iz nivoja gasilskih zvez. Poročilo mora vsebovati datum in kraj tekmovanja ter prilogo - rezultate tekmovanja.

Prijave ekip izvedejo gasilska društva v VULKANU (navodila) do vključno 10.3.2019 in jih mora predhodno potrditi matična gasilska zveza.

Priloge k razpisu so dosegljive na spletni strani GZS.

RAZPIS ZA ORGANIZACIJO REGIJSKEGA TEKMOVANJA GŠTD

Gasilska regija Podravje objavlja razpis za organizacijo gasilskega tekmovanja Podravske regije iz gasilsko športnih tekmovalnih disciplin. Prijave do 1.4.2019. Več v priponki, kjer je objavljen celoten razpis.

RAZPISI ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJ GASILSKE MLADINE ZA LETO 2019

Objavljamo razpise za:

    • regijski kviz gasilske mladine 2019
    • regijsko orientacijsko tekmovanje gasilske mladine 2019
    • organizatorje posameznih tekmovanj v sklopu ligaškega tekmovanja gasilske mladine 2019


OBVESTILO O SKUPNI OPREMI ZA IZVAJANJE VAJ NA REGIJSKEM VADBENEM POLIGONU

Gasilska regija Podravje je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ormož in s pomočjo donatorjev priskrbela določeno količino gasilske opreme in tehnike, ki je na razpolago za izvajanje vaj na regijskem vadbenem poligonu. Razpoložljivo opremo bomo sproti dopolnjevali, odvisno od sredstev, ki jih bomo uspeli na regiji pridobiti za ta namen.

Seznam razpoložljive opreme bo sproti ažuriran na spletni strani regije, na povezavi: https://sites.google.com/site/dvskupna/aktualno/oprema

Enote, ki bodo opremo uporabljale jo najdejo v garaži vadbenega stolpa. Za uporabo opreme je odgovoren vodja vaj, ki mora uporabo opreme vpisati v evidenčno tabelo (v mapi v garaži). V primeru poškodbe opreme je potrebno le to takoj javiti regijskemu poveljniku na telefon 041 322 144 ali poveljniku Gasilske zveze Ormož, Lisjak Tončku na telefon 041 860 062.

Prosim, da vodje vaj zagotovite pravilno uporabo opreme in da z njo rokujete skladno z namenom uporabe in kot dober gospodar, da bo le ta čim dalj na razpolago in služila svojemu namenu.