Obvestila

REZULTATI REGIJSKEGA TEKMOVANJA PODRAVSKE REGIJE 2022

RAZPIS 17. REGIJSKEGA KVIZA ZA MLADINO PODRAVSKE REGIJE

17. regijskI kviz gasilske mladine Podravske regije bo v soboto 5. novembra 2022 v Središču ob Dravi.

REZULTATI LIGAŠKEGA TEKMOVANJA PIONIRJEV IN MLADINE PODRAVSKE REGIJE 2022

PRAVILNIK O PRIZNANJIH PODRAVSKE REGIJE

Na podlagi 11. člena Pravilnika o delu, nalogah in načinu dela regijskega sveta in regijskega poveljstva na območju Podravske regije ter določil pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v gasilskih organizacijah je Svet Podravske regije na korespondenčni seji 17.5.2020 sprejel PRAVILNIK O PRIZNANJIH PODRAVSKE REGIJE.

Komisija za priznanja bo skladno s sprejetim pravilnikom najpozneje v juliju 2020 pripravila in objavila Razpis za podelitev priznanj Podravske regije za leto 2020, ki bo poslan vsem Gasilskim zvezam v regiji ter objavljen na spletni strani Podravske regije.