Obvestila

ZAHVALA GASILCEM PODRAVSKE REGIJE


18. in 19. maja je na Ptuju potekal XVII. kongres Gasilske zveze Slovenije, katerega organizacijo je izvedla Območna gasilska zveza Ptuj.


Območna gasilka zveza Ptuj – čestitam!

Ves vaš trud in porabljen čas je poplačan s ponosom, ki vam ga iskreno privoščim.

~ ~ ~

Naša gasilska regija je ves čas podpirala OGZ Ptuj pri organizaciji kongresa, kar ste vse ostale gasilske zveze v regiji dokazale z sodelovanjem pri izvedbi parade na kongresu. Vse in zares vse dogovore iz seje poveljstva, ki so bili sklenjeni za potrebe izvedbe parade, ste izvedli brez kakršnega koli odlašanja in natančno tako kot smo se dogovorili.

Gasilke zveze Podravske regije in gasilci Podravske regije, hvala za vaš doprinos, s katerim smo se kot regija dokazali in predstavili kot Podravski gasilci.


Dušan Vižintin, VKGČ

regijski poveljnik

RAZPIS 2. TEKMOVANJA ZA LIGO PIONIRJEV IN MLADINE PODRAVSKE REGIJE

SREČANJE ČLANIC PODRAVSKE REGIJE

Gasilske zveze Podravske regije obveščamo, da bo 31. srečanje članic Podravske regije v soboto 25.8.2018 v kraju Majšperk-Breg.

RAZPIS REGIJSKEGA TEKMOVANJA V ORIENTACIJI

V prilogah objavljamo razpis in vso dokumentacijo za orientacijski tek gasilske mladine Podravske regije.

Aleksandra Majcen, predsednica MK

OBVESTILO O SKUPNI OPREMI ZA IZVAJANJE VAJ NA REGIJSKEM VADBENEM POLIGONU

Gasilska regija Podravje je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ormož in s pomočjo donatorjev priskrbela določeno količino gasilske opreme in tehnike, ki je na razpolago za izvajanje vaj na regijskem vadbenem poligonu. Razpoložljivo opremo bomo sproti dopolnjevali, odvisno od sredstev, ki jih bomo uspeli na regiji pridobiti za ta namen.

Seznam razpoložljive opreme bo sproti ažuriran na spletni strani regije, na povezavi: https://sites.google.com/site/dvskupna/aktualno/oprema

Enote, ki bodo opremo uporabljale jo najdejo v garaži vadbenega stolpa. Za uporabo opreme je odgovoren vodja vaj, ki mora uporabo opreme vpisati v evidenčno tabelo (v mapi v garaži). V primeru poškodbe opreme je potrebno le to takoj javiti regijskemu poveljniku na telefon 041 322 144 ali poveljniku Gasilske zveze Ormož, Lisjak Tončku na telefon 041 860 062.

Prosim, da vodje vaj zagotovite pravilno uporabo opreme in da z njo rokujete skladno z namenom uporabe in kot dober gospodar, da bo le ta čim dalj na razpolago in služila svojemu namenu.


Dušan Vižintin, VKGČ

regijski poveljnik

OBJAVA RAZPISOV ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ PIONIRJEV IN MLADINE PODRAVSKE REGIJE

Aleksandra Majcen, predsednica MK