Obvestila

PRAVILNIK O PRIZNANJIH PODRAVSKE REGIJE

Na podlagi 11. člena Pravilnika o delu, nalogah in načinu dela regijskega sveta in regijskega poveljstva na območju Podravske regije ter določil pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v gasilskih organizacijah je Svet Podravske regije na korespondenčni seji 17.5.2020 sprejel PRAVILNIK O PRIZNANJIH PODRAVSKE REGIJE.

Komisija za priznanja bo skladno s sprejetim pravilnikom najpozneje v juliju 2020 pripravila in objavila Razpis za podelitev priznanj Podravske regije za leto 2020, ki bo poslan vsem Gasilskim zvezam v regiji ter objavljen na spletni strani Podravske regije.

ODPOVED IZVEDBE REGIJSKEGA KVIZA PODRAVSKE REGIJE 2020

V priponkah objavljamo informacije v zvezi z odpovedjo regijskega kviza mladine Podravske regije.

RAZPIS REGIJSKEGA KVIZA PODRAVSKE REGIJE 2020

V priponkah objavljamo razpis ter naročilo prehrane na regijskem kvizu mladine Podravske regije.

RAZPISI ZA ORGANIZACIJSKO ORIENTACIJSKEGA TEKMOVANJA IN LIGAŠKEGA TEKMOVANJA MLADINE PODRAVSKE REGIJE

REZULTATI REGIJSKEGA TEKMOVANJA GŠTD PODRAVSKE REGIJE 2019

Na osnovi razpisa ciklusa gasilskih tekmovanj v letih 2019-2020 so si pravico nastopa na državnem gasilskem tekmovanju leta 2020, zagotovile naslednje tekmovalne enote:

PIONIRJI: Polenšak, Gajevci - Placerovci, Majšperk, Biš

PIONIRKE: Velika Nedelja, Biš, Sveti Jurij v Slovenskih goricah

MLADINCI: Ptuj, Sela, Majšperk

MLADINKE: Oplotnica, Laporje, Biš

ČLANI A: Podgorci, Oplotnica, Kebelj, Tinje A1

ČLANICE A: Hajdoše, Oplotnica, Moškanjci

ČLANI B: Hajdoše, Šmartno na Pohorju, Kebelj

ČLANICE B: Hajdoše, Lovrenc na Dravskem polju, Medvedce

STAREJŠI GASILCI: Gerečja vas, Impol Slovenska Bistrica, Oplotnica, Videž, Hajdoše, Starošince

STAREJŠE GASILKE: Gabrnik, Jablane, Trnovci