Hướng dẫn việc chuyển đổi chứng thư số CKCA sang VNPT-CA

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi dịch vụ CK CA sang VNPT-CA

VNPT Xin gửi tới Quý khách hàng quy trình tiếp nhận và đầu mối hỗ trợ khách hàng chuyển đổi ở các tỉnh

- Quy trình tiếp nhận

Link tải: https://vnpt-ca.vn//images/documents/11112016175555.docx​

- Đầu mối hỗ trợ khách hàng chuyển đổi ở các tỉnh thành:

Link tải: https://vnpt-ca.vn//images/documents/11112016175555.docx​

Đồng thời, VNPT xin gửi tớ quý khách hàng thủ tục chuyển đổi từ dịch vụ CK CA sang VNPT CA bao gồm: 

- Hợp đồng sử dụng dịch vụ VNPT CA

- Cam kết sử dụng dịch vụ VNPT CA

- Chí tiết tải về: 

https://vnpt-ca.vn//images/documents/10112016135900.docx

https://vnpt-ca.vn//images/documents/10112016135959.docx

Tại Hà Nội hotline hỗ trợ: 0913221065-0903209766

Comments