Chữ ký số VNPT - CA. Bảo hành 1 năm. Hỗ trợ 24/7

Chữ ký số VNPT- Certification Authortity là gì?

Thông báo của Tổng cục Thuế Việt Nam về việc chuyển đổi từ CKCA sang VNPT-CA


Hướng dẫn việc chuyển đổi chứng thư số CKCA sang VNPT-CA


Thông báo điều chỉnh giá dịch vụ chữ ký số từ 01- 06 - 2017

                                           

BÁO GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI VÀ GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT
Khuyến mãi:  VNPT-CA tặng ngay tiền mặt chiết khấu cho khách hàng, hóa đơn VAT vẫn ghi đủ. 
Chức năng thực hiện khi sử dụng chữ ký số:

 - Kê khai Thuế
 - Kê khai bảo hiểm
 - Kê khai Hải quan
 - Lập hóa đơn điện tử.
1. ĐĂNG KÝ MỚI    GÓI D.VỤ

1 NĂM


2 NĂM

3 NĂM
Chứng thư chữ ký số (Đ)
1.273.000 2.190.000 3.112.000
 USB TOKEN  550.000  550.000  TẶNG TOKEN MIỄN PHÍ
 Tổng thời gian sử dụng  12 Tháng  24 Tháng  36 Tháng
 Gía sau khi chiết khấu
1.299.000
1.699.000
 1.699.000
 Số tiền viết hóa đơn đã bao gồm VAT (Đ)
  1.823.000  2.740.000
3.112.000

2. GIA HẠN SỬ DỤNG


1 NĂM


2 NĂM

3 NĂM
 Tổng thời gian sử dụng 12 Tháng 24 Tháng 36 Tháng
 Gía sau khi chiết khấu
700.000
1.150.000
 1.599.000
 Số tiền viết hóa đơn đã bao gồm VAT (Đ)
  1.273.000 2.190.000
3.112.000

Lưu ý: Khách hàng khi gia hạn mà vẫn còn thời hạn chứng thư cũ VNPT sẽ được cộng dồn vào thời hạn sử dụng của chứng thư mới!