אזהרה שפורסמה באתר הרשמי של דבר מלכות:
ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבד

בחוברות - קבצי PDF -  מוצג תוכן עניינים ממוחשב (סימניות).  (TOC, Table Of Contents , Bookmarks  )
לחיצה על שורה בתוכן עניינים מביא ישירות לעמוד המבוקש בחוברת. 

חשוב להבהיר:
 
לא בכל התוכנות שמציגים קבצי PDF רואים את הסימניות, אבל רואים בתוכנת אקרובט של ADOBE.

להורדת תוכנית אקרובט להצגת קבצי PDF:

להערות והצעות: 

למסך הראשי: