Головна

ДВА.03.07 «Моделювання складних систем»

Викладач: провідний науковий співробітник відділу математичної фізику, доктор фіз.-мат. наук, професор  В. Д. Кошманенко

Мета і завдання навчальної дисципліни ДВА.03.07 «Моделювання складних систем»: ознайомлення та оволодіння ідеями й технічними засобами теорії моделювання складних систем.

Предмет навчальної дисципліни ДВА.03.07 «Моделювання складних систем»: основні поняття теорії моделювання складних систем, спектральна теорія динамічних систем конфлікту.